Smit M, Sindram SIC, Woiski M et al. The development of quality indicators for the prevention and management of postpartum haemorrhage in primary midwifery care in the Netherlands. BMC Pregnancy and Childbirth 2013:3:194. DOI:10.1186/1471-2393-13-194
Directe link naar de samenvatting van het artikel.

Op dit moment bestaan er in de Nederlandse eerstelijns verloskunde nog geen richtlijnen voor preventie en behandeling van postpartum bloedingen (PPB; bloedverlies >1.000 ml). De prevalentie hiervan is 3,4% in de eerste lijn. De eerste stap naar richtlijnen is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor preventie en behandeling van PPB voor eerstelijns (thuis)bevallingen in Nederland. De onderzoekers voerden daarom een Delphi-studie uit in vijf stappen: samenstellen van een expertpanel, literatuuronderzoek en verzamelen van mogelijke kwaliteitsindicatoren, digitale enquête, consensusbijeenkomst en kritische evaluatie.

Het multidisciplinaire expertpanel bestond uit vijf verloskundigen, zeven obstetrici en één ambulance verpleegkundige. Zij hadden expertise in minstens één van de volgende domeinen: eerstelijns verloskunde, tweedelijns verloskunde, spoedeisend vervoer, maternale morbiditeit of mortaliteit audit, ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren of klinische richtlijnen, en vertegenwoordiging van NVOG of KNOV. Vier van de auteurs waren ook panellid.

Uit het literatuuronderzoek kwamen 79 mogelijke indicatoren ter beoordeling door het panel en de enquête leverde zeven extra indicatoren op. In de consensusbijeenkomst bereikten alle dertien panelleden overeenkomst over 45 van de 86 indicatoren. In de kritische evaluatie selecteerde het kernpanel daaruit een set van 25 indicatoren die valide, bruikbaar en meetbaar waren. Onduidelijk is wie tot het kernpanel behoorden. De auteurs geven een lijst van vier kwaliteitscriteria voor preventie, zeven voor behandeling van bloedverlies >500 ml, vier voor PPB >1.000 ml en/of tekenen van shock, vier voor PPB >1.000 en tekenen van shock en/of PPB >2.000, en zes voor samenwerking en training. De volgende stap is het valideren van deze set om de klinische relevantie vast te stellen. Daarom worden nu cases van PPB in de eerstelijnsverloskunde verzameld.