Román GC, Ghassabian A, Bongers-Schokking JJ et al. Association of gestational maternal hypothyroxinemia and increased autism risk. Ann Neurol 2013. DOI: 10.1002/ana.23976
Directe link naar de volledige versie van het artikel.

Bij knaagdieren leidt voorbijgaande hypothyreoïdie vroeg in de zwangerschap  tot corticale neuronale migratie hersenletsels die lijken op die van autisme. Deze studie onderzocht het verband tussen hypothyreoïdie bij de moeder (zwangerschapsduur 6-18 weken) en autistische symptomen bij kinderen.

De onderzoekers gebruikten het moeder – en – kind cohort van de Generation R Study in Rotterdam waarin zwangere vrouwen werden geïncludeerd tussen 2002 en 2006. Van 5.100 vrouwen met een gemiddelde zwangerschapsduur van 13,4 weken (standaarddeviatie 1,9;  range 5,9-17,9 weken) werden schildklierfunctie testen beoordeeld (TSH, vrij T4, en de schildklier  antilichamen). De onderzoekers definieerden ernstige hypothyreoïdie als een vrij T4 lager dan het vijfde percentiel van de normale TSH. Zes jaar later vulden de ouders gegegens in over gedrags- en emotionele symptomen bij 4.039 kinderen (79%) op de Pervasive Development Problems (PDP) subschaal van de Child Behavior Checklist en/of de Social Responsiveness Scale (SRS). De onderzoekers definieerden een “waarschijnlijk autitisch kind” bij een PDP-score boven het 98e percentiel en een SRS-score in de bovenste 5 % van de steekproef van de kinderen  (n =8; 2%). De onderzoekers controleerden voor verstorende variabelen in moeder en kind, maar niet voor gewichtstoename in de zwangerschap.
Ernstige hypothyreoïdie bij de moeder (n=136) heeft verband met een bijna viervoudige toename in de kans op een “waarschijnlijk autistisch kind” op zesjarige leeftijd (gecorrigeerde OR 3.89: 1.83-8.20).

De conclusie is dat er een consistent verband is tussen ernstige hypofunctie van de schildklier bij vrouwen in de vroege zwangerschap en autistische symptomen bij hun kinderen. Dit komt overeen met epidemiologische, biologische, en experimentele kennis over autisme. Deze cohortstudie kan geen causale relaties aantonen. Maar als verder onderzoek de bevindingen bevestigt, biedt dit argumenten voor preventieve interventies, zoals screening op schildklierfunctioneren tijdens de vroege zwangerschap.