Drost J, van der Schouw Y, Maas A et al. Longitudinal analysis of cardiovasculair risk parameters in women with a history of hypertensive pregnancy disorders: the Doetinchem Cohort Study. BJOG 2013. DOI:10.1111/1471-0528.12254
Directe link naar de samenvatting van het artikel

De Doetinchem Cohort Study is een prospectieve studie naar de invloed van biologische en lifestyle factoren op de gezondheid. Tussen 1987 en 2007 worden inwoners van Doetinchem in de leeftijd van 20-59 jaar (n=12.405) vijfjaarlijks gemonitord. De respons is hoog: 75-80%. Bij de vrouwen in dit cohort wordt de relatie tussen longitudinale trends in cardiovasculaire risicofactoren (CVDR) en hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap (HPD) geëvalueerd. HPD wordt gedefi nieerd als een positief antwoord op de (vijfjaarlijkse) vraag ‘heeft u ooit hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap gehad’. Er zijn 2.703 vrouwen zonder en 689 vrouwen met HPD.

Bij vrouwen met HPD is de systolische bloeddruk hoger: 2.8 mmHg (1.7-3.9), evenals de diastolische: 2.3 mmHg (1.6-3.0) en de BMI: 0.7 kg/m2 (0.4-1.1). Er zijn geen verschillen in het cholesterol gehalte. Het verschil in bloeddruk en BMI is er vanaf de eerste meting. De relatieve stijging van bloeddruk en BMI met toenemende leeftijd is in beide groepen gelijk. Deze uitkomst past bij de hypothese dat het endovasculaire systeem van vrouwen met HPD al vóór de zwangerschap is veranderd.

In dit cohort kan geen onderscheid gemaakt worden naar de ernst van de HPD, maar de studie geeft nieuwe informatie over het lange termijn effect van HPD op CVD risicofactoren in een algemene Nederlandse populatie.