De klachten na een ruptuur van de anale sfincter tijdens de vaginale partus blijken met de tijd statistisch signifi cant toe te nemen (p< 0.0001).

De klachten na een ruptuur van de anale sfincter tijdens de vaginale partus blijken met de tijd statistisch signifi cant toe te nemen (p< 0.0001).

Dit valt te lezen in een publicatie van Marieke Mous et al. in het BJOG van januari 2008 (115: 234-238). De studie concentreerde zich vooral op de toename van fecale incontinentie en seksuele klachten als dyspareunie en fecale incontinentie tijdens geslachtsgemeenschap. Daartoe werden in het Rotterdamse Ikazia ziekenhuis 171 vrouwen ondervraagd, die waren geopereerd voor een anale sfi ncter ruptuur tussen 1971 en 1990. Deze groep werd vergeleken met 171 controles op pariteit en partusdatum uit hetzelfde ziekenhuis. Alle deelnemers ontvingen in 1996 en in 2005 dezelfde vragenlijst per post, waarvan 61% beide lijsten invulde.

Van de 74 vrouwen zonder klachten in 1996, had tien jaar later 43% wel klachten. Binnen de controlegroep was dit slechts 11%. Anorectale problemen werden in 1996 ervaren door 38% in de onderzoeksgroep, tegen 62% in 2005. Bij de controlegroep had 16% dergelijke problemen versus 22% tien jaar later. Postmenopauzale status was niet geassocieerd met een verhoogd risico op fecale incontinentie. Dyspareunie werd ervaren door 29% in de onderzoeksgroep versus 13% bij de controles (p=0.01). Fecale incontinentie gedurende geslachtgemeenschap werd door 13% in de onderzoeksgroep versus 1% bij de controles gerapporteerd (p=0.005). Overigens is voor deze studie geen gebruik gemaakt van een gevalideerd incontinentie scoringssysteem. Het volledige artikel is kosteloos te downloaden bij Blackwell-Synergy.