Crump C, Sundquist K, Sundquist J et al. Gestational age at birth and mortality in young adulthood. JAMA. 2011; 306: 1233-1240
Directe link naar de samenvatting in JAMA

Preterme geboorte komt steeds vaker voor. De effecten op korte en middellange termijn zijn bekend. In dit artikel wordt onderzoek beschreven naar de associatie tussen zwangerschapsduur bij de geboorte en sterfte tot op jong volwassen leeftijd. Het studiecohort bestond uit Zweedse eenlingen, geboren tussen 1973 en 1979 (N=674.820), die op één-jarige leeftijd nog in leven waren. 27.979 van de kinderen werd preterm geboren. Het hele cohort is gevolgd tot 2008, dus tot een leeftijd van 29-36 jaar.

De prevalentie van vroeggeboorte in Zweden gedurende de onder­zoeksperiode was 5,0%. Er werd een toename van de sterfte op jongvolwassen leeftijd (18-36 jaar) gevonden naarmate de zwanger­schapsduur korter was geweest. Ook een zwangerschapsduur van 34-36 weken bij de geboorte gaf nog een verhoogde kans op overlijden (HR: 1.31; 1.13-1.50). De associatie was onafhankelijk van intra-uteriene groei en andere perinatale en socio-economische factoren.

Eenzelfde effect van prematuriteit werd gezien op overlijden in de leeftijd van 1-5 jaar; er was geen effect op overlijden in de leeftijd van 6-17 jaar. Het effect was even groot bij mannen als bij vrouwen. Als belangrijke oorzaken voor de toename van de sterfte werden gevonden: congenitale afwijkingen (vooral hartafwijkingen), respiratoire, endocriene en cardio­vasculaire aandoeningen. Er werd geen associatie gevonden met sterfte door neurologische problemen, kanker of ongevallen.