Dit multicenter prospectieve onderzoek onder 4.126 Amerikaanse vrouwen, waarvan 95% epidurale analgesie toegediend kreeg, laat zien dat een langere uitdrijvingsduur nauwelijks gezondheidsproblemen oplevert voor moeder en kind.

Second-stage labor duration in nulliparous women: relationship to maternal and perinatal outcomes.
Rouse DJ, Weiner MS, Bloom SL et al. AM J Obstet Gynecol 2009;201:357.e1-7
Directe link naar de gratis full text versie van het artikel in AJOG

Dit multicenter prospectieve onderzoek onder 4.126 Amerikaanse vrouwen, waarvan 95% epidurale analgesie toegediend kreeg, laat zien dat een langere uitdrijvingsduur nauwelijks gezondheidsproblemen oplevert voor moeder en kind. Een langere uitdrijvingsduur geeft meer vrouwen de kans om vaginaal te bevallen. Wel neemt met de duur van de bevalling het aantal spontane bevallingen af; van 85% bij de vrouwen met een uitdrijving korter dan een uur tot 9% bij een uitdrijving langer dan 5 (!) uur. Maar veel nadelige maternale uitkomsten zijn er niet bij een uitdrijving > 3 uur, behalve een significante associatie met intra-uteriene infecties. Ook komen atonie (3.9% overall) en derdegraads rupturen vaker voor (8.7% overall). Voor de baby’s nam alleen het risico van een opname op de IC toe. Tot drie uur persen verhoogt hun risico niet, maar een uitdrijving van tussen de drie en vijf uur verdubbelt het risico tot tien procent. Andere onderzoeken zouden volgens de auteurs bevestigen, dat een foetus in goede conditie weinig extra risico’s loopt door een langere uitdrijving.

Opmerkelijk is de lengte van de uitdrijvingen in deze studie: bijna 10% duurde langer dan drie uur, waarvan 2% langer dan vier uur en 1% langer dan vijf. In Nederland wordt voor een primipara twee uur gehanteerd als maximaal wenselijk, voor een multipara een uur. Dat de Amerikaanse vrouwen er langer over mogen doen, heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat een baring met pijnbestrijding meestal langer duurt. Amerikanen hanteren daarom een norm van drie uur bij een eerstbarende. Ook heeft het maken met de Amerikaanse definitie van de uitdrijving; al vanaf een getoucheerd VO wordt deze geacht te zijn begonnen. In Nederland is de norm om pas bij VO en goede persweeën te gaan tellen. Deze verschillen maken de resultaten van dit onderzoek niet vanzelfsprekend generaliseerbaar naar de Nederlandse situatie.