Lauria L, Lamberti A, Grandolfo M. Smoking behaviour before, during, and after pregnancy:
The Effect of Breastfeeding. 
Scientific World Journal 2012; doi 10.1100/2012/154910

Directe link naar gratis full text versie.

Deze cohortstudie beoogde veranderingen in rookgedrag in kaart te brengen van jonge moeders in het eerste jaar na de geboorte van hun kind. De onderzoekers verzamelden gegevens via vragenlijsten en interviews van 3.534 vrouwen in 25 Italiaanse regio’s binnen enkele dagen na de geboorte en drie, zes en twaalf maanden later. Getrainde interviewers namen het eerste interview meestal mondeling af en de vervolginterviews telefonisch.
Van de 2.546 vrouwen die alle vragenlijsten beantwoordden, rookten voor de zwangerschap 21,6% en tijdens de zwangerschap 6,7%. Drie, zes en twaalf maanden later was de prevalentie respectievelijk 8,1%, 10,3% en 10,9% en was de terugval respectievelijk 18,5%, 30,3% en 32,3%. Roken tijdens en na de zwangerschap kwam vaker voor bij vrouwen die lager waren opgeleid, alleenstaand waren, geen zwangerschapscursus volgden, werkten en geen borstvoeding gaven. Ook gecorrigeerd voor andere factoren, rookten vrouwen die borstvoeding gaven minder dan vrouwen die geen borstvoeding gaven, zoals blijkt uit de terugval bij twaalf maanden: OR: 0.43; 0.19-0.94. Een sombere stemming verhoogde het risico op terugval binnen zes maanden met 73%.
De conclusie was dat borstvoeding gedurende een langere periode het risico vermindert dat vrouwen terugvallen in hun rookgedrag. Interventies ter bevordering van borstvoeding kunnen dus indirect ook helpen om te stoppen met roken, zelfs in afwezigheid van op roken gerichte ingrepen.