Van Dongen JM, van Poppel MNM, Milder IEJ et al. Exploring the reach and program use of Hello World, an email-based health promotion program for pregnant women in the Netherlands. BMC Research Notes 2012;5:514 doi:10.1186/1756-0500-5-514

Directe link naar de gratis full text versie van het artikel

In 2006 startte het e-health programma Hallo Wereld ter bevordering van gezonde leefstijl voor zwangere vrouwen. Dit werkte via e-mail quizzen met vragen rond zwangerschap. In 2008 werd Hallo Wereld vernieuwd en nu maakt het deel uit van de site www.stichtingopvoeden.nl. Verschillende Nederlandse gezondheid bevorderende instituten en de KNOV ontwikkelden het programma. Verloskundigen, gynaecologen en internetadvertenties werden ingezet voor de werving van deelnemers. Deelnemers vulden een online onderzoeksvragenlijst in met 44 vragen over demografi sche gegevens en leefstijl en ontvingen daarna iedere vier weken een e-mail met zeven vragen met ja/ nee-antwoorden over roken, fysieke activiteit, voeding, leefstijl/zorg, zwangerschap, veiligheid en emoties. Zij kregen tips voor gezond gedrag en links naar relevante websites en men kon vragen stellen aan deskundigen. De teksten waren afgestemd op lage opleidingsniveaus.

De onderzoekers onderzochten het bereik van Hallo Wereld, de representativiteit van deelnemers, en de relatie tussen deelname en leefstijlkenmerken. Daarna richtten de onderzoekers zich specifi ek op de relatie tussen de bekeken programma inhoud over roken, fysieke activiteit en voeding en de leefstijlkenmerken roken, fysieke activiteit, voeding en gewicht voor de zwangerschap. Van maart tot oktober 2009 registreerden 4.363 zwangere vrouwen zich op de website van Hallo Wereld en van hen vulden 1.369 vrouwen (respons 31%) de online onderzoeksvragenlijst in.

Hallo Wereld bereikte ongeveer vier procent van alle Nederlandse zwangere vrouwen. Tien procent van de deelnemers was laag opgeleid en 22% was immigrant. Deze percentages waren lager dan in de Nederlandse populatie vrouwen in de vruchtbare leeftijd. De vrouwen ontvingen gemiddeld 6,1 quiz e-mails en openden 32% van de quizzen. Er was een signifi cant positief verband tussen het aantal geopende quizzen en het aantal gezonde leefstijlkenmerken. Na het openen van een quiz beantwoordden vrouwen vooral programma-inhoud over roken, voeding en fysieke activiteit. Er waren geen duidelijke verbanden tussen de bekeken programma-inhoud over roken, voeding en fysieke activiteit en verschillende leefstijlkenmerken.

De vernieuwde versie van Hallo Wereld uit 2008 bereikte met vier procent nog minder dan de acht procent zwangere vrouwen die met de versie uit 2006 werd bereikt. Ook namen er relatief weinig laag opgeleide en immigranten deel. Actieve deelname aan het programma had een signifi cant positief verband met het aantal gezonde leefstijlkenmerken van de deelnemers. Maar er was bij de deelnemers meestal geen verband tussen de bezochte inhoud en hun leefstijl. Aanbevelingen voor vergroting van het bereik en de effecten van Hallo Wereld zijn vooral meer samenwerking met verloskundigen en gynaecologen, meer betrokkenheid van immigrantengroepen, en meer visuele en gepersonaliseerde inhoud.