Obese vrouwen zoeken vaker hulp voor vruchtbaarheidsproblemen maar krijgen deze hulp minder vaak dan vrouwen met een normaal gewicht. Uit promotieonderzoek van Koning blijkt dat obesitas een oorzaak is van verminderde vruchtbaarheid en zwangerschapscomplicaties. Ook is vruchtbaarheidsbehandeling bij vrouwen met obesitas minder effectief en duurder dan bij vrouwen met een normaal gewicht. Haar retrospectieve onderzoek met een interventie- en controlegroep onder obese vrouwen met verminderde vruchtbaarheid laat zien dat een leefstijlinterventie gericht op gewichtsvermindering de potentie heeft om hierin verandering te brengen. Er zijn significante positieve effecten op gewichtsvermindering, doorgaande zwangerschappen en levend geborenen, maar niet op zwangerschapscomplicaties. In de eerste vier levensjaren van de kinderen is er geen effect van de interventie op hun gemiddelde gewicht en BMI.

Koning beveelt aan om een consult bij een vruchtbaarheidskliniek ook te zien als de mogelijkheid om vrouwen voor te lichten over de invloed van obesitas en hen een leefstijlinterventie aan te bieden. Echter, als gewichtsvermindering niet mogelijk blijkt, is dat geen reden om vrouwen vanaf een bepaald BMI automatisch behandeling te weigeren. Dit zou onrechtvaardig zijn gezien de geaccepteerde risico’s en kosten bij vrouwen die om andere redenen vruchtbaarheidsbehandelingen ontvangen.

Directe link naar het volledige proefschrift op Kennispoort Verloskunde.
LET OP: U moet eerst inloggen om de PDF’s van de proefschriften te kunnen downloaden.