Abramowitz JS, Meltzer-Brody S, Leserman J. Obsessional thoughts and compulsive behaviors in a sample of women with postpartum mood symptoms. Arch Womens Ment Health 2010;13:523-350
Directe link naar het volledige artikel in Arch Womens Ment Health

Hulpverleners en wetenschappers geven ruim aandacht aan vrouwen met postnatale depressie, maar besteden veel minder aandacht aan angstige en obsessief-compulsieve symptomen bij deze groep. Daarom onderzocht deze cross-sectionele vragenlijststudie de relaties tussen angstige, obsessiefcompulsieve en depressieve symptomen bij zestig vrouwen die binnen twaalf maanden postpartum hulp zochten bij een Amerikaanse kliniek voor perinatale stemmingsstoornissen. De meerderheid rapporteerde obsessieve symptomen en compulsieve strategieën of rituelen om deze obsessieve angsten en gedachten te neutraliseren, maar de ernst van deze symptomen varieerde sterk. De meest voorkomende gedachten waren de vrees voor wiegendood of verstikking en de meest voorkomende neutraliserende strategieën waren: jezelf geruststellen, regelmatig checken en afleiding zoeken. Depressieve en angstige symptomen waren significant geassocieerd met obsessieve en compulsieve symptomen. Voor de praktijk lijkt het zinvol om te onderkennen dat angst en depressie deel uitmaken van een breder spectrum van psychiatrische klachten in de perinatale periode. De onderzoekers concluderen dan ook dat hulpverleners tijdens de perinatale periode net zoveel aandacht moeten geven aan het vaststellen en zo nodig behandelen van angstige en obsessief-compulsieve symptomen als aan depressieve symptomen.