Volgens onderzoeken worden zwangere vrouwen en moeders vergeetachtig, en deze informatie wordt ook gepubliceerd in zwangerschapsboeken, tijdschriften en op websites. Studies bij ratten toonden juist het tegenovergestelde aan.

Cognition in pregnancy and motherhood: prospective cohort study.
Christensen H, Leach LS, Mackinnon A. British Journal of Psychiatry 2010;196:126-132.
Directe link naar gratis full text versie van het artikel.

Volgens onderzoeken worden zwangere vrouwen en moeders vergeetachtig, en deze informatie wordt ook gepubliceerd in zwangerschapsboeken, tijdschriften en op websites. Studies bij ratten toonden juist het tegenovergestelde aan. De humane studies waren echter niet optimaal opgezet; zonder metingen voorafgaand aan de zwangerschap en bij te kleine en niet representatieve onderzoekspopulaties. Deze prospectieve studie onderzocht in een grote representatieve onderzoekspopulatie of er een relatie was tussen enerzijds zwangerschap of moederschap en anderzijds korte of langdurige cognitieve verslechtering. Bij 1.241 vrouwen met een leeftijd tussen 20 en 24 jaar werden uitgangsmetingen uitgevoerd in 1999. Er vonden follow-up metingen plaats bij 1.126 van deze vrouwen in 2003 en bij 1.058 vrouwen in 2007. Vier gevalideerde cognitietesten werden afgenomen voorafgaand, tijdens en na de zwangerschap: mentale snelheid, werkgeheugen, korte- en langetermijngeheugen. Daarnaast werd informatie verzameld over opleiding, depressie, angst, medicijngebruik voor depressie of angst, burgerlijke staat, en slaapproblemen. Zesenzeventig vrouwen waren zwanger (primigravida) bij vervolgmetingen, 188 kregen een (eerste) kind gedurende de studie en 542 raakten niet zwanger. Er werden geen cognitieve veranderingen gevonden die verband hielden met zwangerschap of moederschap, hoewel er wel een verband was tussen late zwangerschap en degeneratie bij de werkgeheugentest. De onderzoekers vonden dus geen ondersteuning voor hun hypothese dat zwanger- en moederschap verband zou houden met aanhoudende cognitieve degeneratie.