Het doel van deze scoping review was om factoren te identificeren die verband houden met goede samenwerking en communicatie in de geboortezorg: tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en ouders. Een systematische zoektocht in PubMed en Web of Science leverde veertig kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken op: 14 over zorgverleners onderling, en 26 over zorgverleners en ouders.

Zes thema’s komen naar voren: expertise, partnerschap, context, attitude, vertrouwen, en communicatiestijl. Ieder thema bestaat uit meerdere subthema’s. Uit de (sub)thema’s blijkt dat onderzoek over samenwerking tussen zorgverleners vooral focust op de meer expliciete werk-gerelateerde aspecten. Het samen “doen”: afspraken over de uitvoering van de zorg, zoals werkverdeling, protocollen, een ruimte voor overleg. Onderzoek over samenwerking tussen zorgverleners en ouders focust vooral op de meer impliciete interpersoonlijke aspecten. Het samen “zijn”: eigenschappen of voorkeuren die men voelt, zoals respect, empathie, rustige benadering, de atmosfeer van een ruimte. De ouders zijn ondervertegenwoordigd in de onderzoekspopulaties. Vóór 2012 gingen nog weinig studies in op positieve aspecten van samenwerking en communicatie.

Deze review maakt deel uit van een stijgende trend om postieve aspecten van communicatie en samenwerking te identificeren in de geboortezorg. Verder onderzoek naar deze positieve aspecten moet zich richten op zowel de interpersoonlijke als werk-gerelateerde factoren en daarin steeds alle belanghebbenden betrekken, inclusief de ouders. Deze review is de basis voor een etnografisch diepteonderzoek naar de aard en dynamiek van samenwerking en communicatie in de geboortezorg.

Appendix Aspects good communication and collaboration

What makes for good col and com scoping study 2015