Zhao C, tang R, Wang J et al. Six step recanalization manual therapy: a novel method for treating plugged ducts in lactating women. J Hum Lact. mei 2014. DOI:10.1177/0890334414532314
Directe link naar de samenvatting van het artikel.

Verstopte melkkanalen vormen een veel voorkomende klacht tijdens de borstvoedingsperiode. Deze zijn vaak te herkennen als harde plekken in de borst die gepaard kunnen gaan met roodheid, warmte en soms temperatuursverhoging. Een verstopte melkklier kan spontaan verdwijnen, maar in sommige gevallen kan het leiden tot een ontsteking van de borstklier (mastitis) of zelfs een abces. De onderzoekers van deze studie claimen de eerste te zijn die een grote studie hebben gedaan naar het effect van massage op verstopte melkkanalen. Zij ontwikkelden een massagetherapie waarin de fysiologie en anatomie worden geïntegreerd tot een ‘six step recanalization manual therapy (SSRMT)’. De SSRMT moet leiden tot verwijding van de melkkanalen en de verwijdering van melkplugs en duurt ongeveer vijf minuten per borst (zie figuur).

Door middel van een observationele studie in China onder 3.497 vrouwen met verstopte melkkanalen wordt het effect van SSRMT geëvalueerd. Vrouwen die werden verwezen naar het Shuguang-ziekenhuis vanwege borstvoedingsproblemen (zoals pijn en/of verstopte melkkanalen) tussen januari 2010 en december 2012 werden gevraagd om te participeren in het onderzoek. Inclusie vindt plaats als bij vrouwen op basis van observatie en uitwendig onderzoek de diagnose verstopte melkkanalen wordt gesteld. Vrouwen met mastitis, borstabces of andere borst pathologie worden uitgesloten van deelname. Na vaststelling van de diagnose wordt de SSRMT gegeven door de arts die de massage maximaal twee keer per borst herhaald.

Het effect van de SSRMT wordt weergegeven in vier gradaties. Van volledige resolutie van verstopte melkkanalen (score I) tot geen respons (score IV). Zowel pijn, de grootte van de harde plek en de doorstroming van de melk worden meegenomen in de beoordeling van het effect van de SSRMT. Indien na de behandeling score IV wordt vastgesteld, wordt de SSRMT na drie dagen nog eens herhaald. Als beide borsten verschillen in respons wordt de score met de laagste effectiviteit aangehouden. Van de 3.497 vrouwen had 91,2% na de SSRMT score I, 4,9% score II en 1,5 % score IV. Van de 308 vrouwen die na drie dagen terugkwamen voor een herhaal SSRMT, haalden in totaal 267 alsnog score I na de tweede behandeling en score IV werd helemaal niet vastgesteld. Mogelijke bijwerkingen van de SSRMT (denk aan hematomen en huidbeschadigingen door de massage) werden niet gezien. Het is interessant om het effect van SSRMT als zelftherapie te evalueren middels een methodologisch beter opgezette studie.