Op 7 september vond de officiële start van de nieuwe joint degree master
verloskunde plaats. Vijftien pas afgestudeerde verloskundigen en vijftien al langer werkende verloskundigen startten als de eerste lichting studenten.

Deze eerste joint degree master in de gezondheidszorg is ontwikkeld in een samenwerking van de drie opleidingen verloskunde in Nederland:

Competenties voor onderzoek, innovatie en samenwerking

De praktijkgerichte master is alleen te volgen voor verloskundigen en zet in op aanvullende
competenties voor onderzoek, innovatie en samenwerking. De master leidt op tot verloskundigen die
een brug kunnen slaan tussen de eerste en de tweedelijns geboortezorg, tussen collega’s in het
medische en sociale domein en tussen de dagelijkse praktijk, onderzoek en beleid. Verloskundigen
die in staat zijn om evidence based inzichten vorm te geven in de praktijk en die weten hoe je
zorginnovaties kunt implementeren. Verder worden ze toegerust om deel te nemen aan regionale en
(inter)nationale werkgroepen binnen het brede domein van de geboortezorg, onderhandelingen te
voeren met verzekeraars en/of te starten met promotieonderzoek. De master leidt niet op tot een
andere BIG-registratie.