In het proefschrift van Tom Witteveen wordt verslag gedaan van een twee jarige landelijke prospectieve studie, die een aantal risicofactoren naar voren brengt voor ernstige acute maternale morbiditeit, en de zogenaamde ‘WHO Maternal Near Miss tool’ wordt gevalideerd. De onderwerpen die aan bod komen in het proefschrift zijn gekozen omdat economische verschillen nog steeds zichtbaar zijn wereldwijd. De hypothese was dat naast armoede ook welvaart een effect heeft op de maternale gezondheidszorg. Witteveen: ‘Kans op complicaties na keizersnede groter dan gedacht’

Uit de studie is onder andere naar voren gekomen dat overgewicht een onafhankelijke risico factor blijkt te zijn voor ernstige acute maternale morbiditeit. Overgewicht geeft een 30% verhoogd risico op ernstige acute maternale morbiditeit en dat risico neemt in gelijkte trend toe naarmate de BMI van voor de zwangerschap hoger is. Ook is gebleken dat vrouwen die zwanger zijn van meerlingen een vier keer verhoogd risico hebben op ernstige acute maternale morbiditeit. Risicofactoren zijn: leeftijd van boven de veertig, nullipariteit en kunstmatige voortplantingstechnieken.

In het tweede deel van het proefschrift komt naar voren dat wanneer de Maternal Near Miss (MNM) tool van de WHO is toegepast, om vrouwen met acute maternale morbiditeit te detecteren, vrouwen met ernstige acute maternale morbiditeit worden gemist. Ook wordt, ondanks geavanceerde laboratoriumbepalingen en klinische monitoring, bijna twee derde van de vrouwen met ernstige acute maternale morbiditeit en meer dan een derde van de maternale sterfte gevallen gemist door de ‘orgaan dysfunctie-gebaseerde’ criteria. Daarom wordt in dit proefschrift aangeraden om de WHO MNM tool aan te passen, door bijvoorbeeld de grens voor het aantal getransfundeerde eenheden bloed dat wordt gegeven te verlagen.

 

Directe link naar het volledige proefschrift op Kennispoort Verloskunde.
LET OP: U moet eerst inloggen om de PDF’s van de proefschriften te kunnen downloaden.