Thyroïdhormonen hebben een belangrijke functie in de hersenontwikkeling van embryo’s die voor deze hormonen in het eerste trimester van de zwangerschap afhankelijk zijn van de moeder. Sommige vrouwen hebben tijdens de zwangerschap een lagere waarde van het schildklierhormoon T4 zonder dat het thyroid stimulerend hormoon (TSH) verhoogd is of er klinische verschijnselen van hypothyroïdie zijn. Eerder epidemiologisch onderzoek laat zien dat een verlaagd T4 invloed kan hebben op het IQ en de cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen. Deze cohortstudie, deel uitmakend van de Generation R-studie, onderzocht of er een relatie is tussen een mild tekort aan T4 in de vroege zwangerschap en de aanwezigheid van ADHD-symptomen bij kinderen op achtjarige leeftijd.

De onderzoekers beschikken van 3.873 moeder-kind paren over de waardes van schildklierhormonen bij gemiddeld 13.6 weken zwangerschap en de ADHD-symptomen volgens de “Conners’ Parent Rating Scale-Revised Short Form” (scores 0-36). Een verlaagd T4 komt voor bij 127 vrouwen. Er is na correctie voor geslacht van het kind, maternale leeftijd, etniciteit opleidingsniveau en inkomen een significant verband met hogere ADHD-scores bij hun kinderen op achtjarige leeftijd (verhoging van 7%; 0.3%-15%). Het excluderen van vrouwen met schildklierantistoffen verandert dit effect niet, ook na aanvullende correcties voor IQ en autisme bij het kind bleef een vergelijkbaar effect zichtbaar.

De onderzoekers concluderen dat er een indicatie is dat intra-uteriene blootstelling aan te lage T4 waarden de hersenontwikkeling van kinderen beïnvloedt en bevelen onderzoek aan naar de onderliggende werkingsmechanismen.