De derde bevalfase omvat de periode van de geboorte van de baby tot de geboorte van de placenta.

Farrar D, Tuffnell D, Airey R et al. Care during the third stage of labour: A postal survey of UK midwives and obstetricians. BMC Pregnancy Childbirth 2010;10:23
Directe link naar de full text Open Access tekst in BMC

De derde bevalfase omvat de periode van de geboorte van de baby tot de geboorte van de placenta. Tijdens deze fase zijn er twee benaderingen van zorg: actief of fysiologisch. Gezien de variatie in aanbevelingen voor de zorg tijdens de derde bevalfase, verwachtten de auteurs ook variatie in de verleende zorg.

Zij onderzochten de verleende zorg in Engeland door gynaecologen en verloskundigen en hun visie op de behoefte aan meer wetenschappelijke gegevens over die derde bevalfase. Gynaecologen (n=926) en verloskundigen (n=1.297) vulden een vragenlijst in. Van de gynaecologen rapporteerde 93% en van de verloskundigen 73% ‘altijd of meestal’ actief beleid uit te voeren. Fysiologisch beleid was ‘altijd of meestal’ uitgevoerd door 2% van de gynaecologen en 9% van de verloskundigen. Van de gynaecologen geeft 66% en van de verloskundigen 33% uterotonica bij de geboorte van de voorste schouder. Voor à terme geboorten gold dat 74% van de gynaecologen en 41% van de verloskundigen de navelstreng doorknipten binnen twintig seconden en bij vroeggeboorten was dit respectievelijk 57% en 55%. Controlled cord traction werd gedaan door 94% van de gynaecologen en 94% van de verloskundigen.

Van de gynaecologen was 81% en van de verloskundigen 89% van mening dat er meer gerandomiseerd onderzoek gedaan moet worden naar het optimale beleid tijdens de derde fase; vooral naar het beste moment om de navelstreng door te knippen.