Pop VJM, Pommer AM er al. Development of the Tilburg Pregnancy Distress Scale: the TPDS. BMC Pregnancy and Childbirth 2011, 11:80
Directe link naar de gratis full text versie van het artikel.

Stress, depressie en angst tijdens de zwangerschap zijn van invloed op de gezondheid van moeder en kind. De kans op complicaties, zoals groeiretardatie of preterme partus is verhoogd. Er is mogelijk ook een verband met de neurologische en emotionele ontwikkeling van het kind. Er was echter geen goed instrument om het psychisch functioneren van de zwangere te screenen. Bestaande vragenlijsten waren afgeleid van vragenlijsten voor de algemene populatie. In Tilburg is een instrument specifi ek voor zwangeren ontwikkeld: de Tilburg Pregnancy Distress Scale (TPDS).

De items zijn gebaseerd op onderzoek in drie focusgroepen: verloskundigen en obstetrisch verpleegkundigen, zwangeren, pas bevallen vrouwen. Hieruit is een lijst met 22 items ontstaan die in twee studies gevalideerd is. Voorbeelden van items uit de TPDS zijn: enjoying pregnancy, worry about health of the baby, concerns about job, sharing feelings with partner. De studies zijn uitgevoerd in verlos kundige praktijken. In de eerste studie werd de TPDS gebruikt door 295 vrouwen. Alle vrouwen waren kaukasisch en beheersten de Nederlandse taal. Er bleven 17 zwangerschapsgerelateerde items over waarmee naast factoren met een negatieve beïnvloeding (NA) ook de ervaren betrokkenheid van de partner van invloed bleken op het psychisch functioneren. In de tweede studie (n=454) werd concurrente validiteit aangetoond door correlatie met onder andere de Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). NA kon verder onderverdeeld worden in NA op basis van de bevalling en van gezondheid in het algemeen. De TPDS blijkt een gebruiksvriendelijk en valide instrument te zijn, dat ook in staat is om de betrokkenheid van de partner in kaart te brengen.