Deze zomer verscheen een fraai proefschrift van Madelon Meijer-Hoogeveen, getiteld ‘Sonography of the cervix at term gestation’. Ze verbaast zich over het feit dat er bij de introductie van de CL meting in de klinische praktijk, geen grote onderzoeken verricht zijn naar de veranderingen van de cervix voorafgaand aan de baring in de uitgerekende periode. Het promotieonderzoek probeert dit hiaat weg te nemen. Bovendien is onderzocht hoe deze mogelijke veranderingen gerelateerd kunnen worden aan de kans op het optreden van een spontane vaginale bevalling, danwel de noodzaak om de bevalling in te leiden.

Deze zomer verscheen een fraai proefschrift van Madelon Meijer-Hoogeveen, getiteld ‘Sonography of the cervix at term gestation’. Ze verbaast zich over het feit dat er bij de introductie van de CL meting in de klinische praktijk, geen grote onderzoeken verricht zijn naar de veranderingen van de cervix voorafgaand aan de baring in de uitgerekende periode. Het promotieonderzoek probeert dit hiaat weg te nemen. Bovendien is onderzocht hoe deze mogelijke veranderingen gerelateerd kunnen worden aan de kans op het optreden van een spontane vaginale bevalling, danwel de noodzaak om de bevalling in te leiden.

In haar proefschrift vond Madelon een grote variatie in veranderingen van de baarmoedermond die voorafgaan aan spontane weeënactiviteit. Dit beperkt de klinische toepasbaarheid van de meting. Desalniettemin is ze van mening dat de echoscopische CL meting in de uitgerekende periode klinisch toegepast kan worden, mits men zich bewust is van de beperkingen van het onderzoek. Het promotieonderzoek biedt veel interessante uitkomsten, waarvan we enkele op een rij hebben gezet:

  • Transvaginale echoscopie is de gouden standaard voor CL metingen.
  • Eén enkele CL meting bij 37 weken zwangerschapsduur voorspelt spontane weeënactiviteit voor 41 weken zwangerschapsduur bij nulliparae.
  • De wijze van bevallen wordt het beste voorspeld door een CL meting in staande positie in de uitgerekende periode van de zwangerschap.
  • Echoscopische CL meting en Bishop Score voorspellen spontane weeënactiviteit binnen 96 uur bij nulliparae met een zwangerschapsduur van meer dan 41 weken.
  • Voorbij 41 weken zwangerschapsduur kan een korte cervix pleiten voor afwachtend beleid.