Groot nieuws voor het noorden! De afdeling Midwifery Science heeft zich, naast het VUmc, ook gevestigd in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) bij de afdeling Huisartsgeneeskunde. Onder supervisie van dr. Daniëlle Jansen, voeren postdoc-onderzoekers (dr. Esther Feijen-de Jong en dr. Lilian Peters), promovendi en docent onderzoekers van de Verloskunde Academie Groningen hun onderzoek uit in het UMCG. Daarnaast blijven zij onderdeel van Midwifery Science, AVAG/ VUmc.

In het UMCG kunnen zij gebruik maken van de wetenschappelijke diensten van de RUG/ het UMCG en kunnen zij hun netwerk in het UMCG optimaal benutten. Dit is een belangrijke stap om ook het verloskundig onderzoek in het noorden sterker te maken. Het noorden heeft haar eigen specifieke problematiek waar we ons op gaan richten. Met name de grote groep kwetsbare zwangeren zal onze prioriteit krijgen.

Binnen deze samenwerking loopt inmiddels een aantal projecten:

  • Esther Feijen-de Jong is als postdoc-onderzoeker/verloskundige betrokken bij verscheidene projecten waaronder een project waarin de ontwikkeling van de beroepsidentiteit van (student)verloskundigen wordt onderzocht. Tevens heeft zij samen met haar team een meetinstrument ontwikkeld voor het inschatten van de beroepsidentiteit en de betrouwbaarheid en validiteit hiervan onder studenten van alle Nederlandse Verloskunde Academies geëvalueerd.

 

  • Lilian Peters verricht als epidemioloog onderzoek naar de effecten van geboorte-interventies op de gezondheid van moeder en kind. Daarvoor analyseert zij data van internationale dataregistraties (waaronder Perined en New South Wales Linkage data) en is zij, samen met andere onderzoekers van het UMCG (afdelingen Genetica, Obstetrie & Gynaecologie, Kindergeneeskunde) betrokken bij twee add-on studies in Lifelines: Lifelines ROAHD en Lifelines Next.

 

  • Carien Baas voert onderzoek uit naar cliënten-ervaringen rondom de verloskundige zorg. Zij schrijft momenteel haar laatste artikel van haar proefschrift en hoopt binnenkort te promoveren.

 

  • Willeke Norder doet promotieonderzoek naar de ervaringen van vrouwen rondom hun zwangerschap en bevalling. Hiervoor interviewt zij ongeveer 50 vrouwen met verschillende, unieke verhalen. Dit zal resulteren in een website waarop de ervaringen van deze vrouwen te zien zullen zijn. We hopen binnen twee jaar deze website te lanceren.

 

  • Elke Slagt-Tichelman doet promotieonderzoek naar de determinanten van moeder-kind binding waarvoor zij o.a. data zal analyseren van de DELIVER studie en de P5D cohortstudie. Momenteel schrijft zij een systematische review over dit onderwerp.

Daarnaast zijn er docenten verloskunde (VAG) die onderzoek uitvoeren:

  • Liesbeth Kool doet onderzoek naar het welzijn van pas afgestudeerde verloskundigen in Nederland. Zij heeft reeds zes focusgroepen met deze verloskundigen gevoerd en zal binnenkort hierover een artikel aanbieden aan een tijdschrift. In de nabije toekomst zal zij in samenwerking met de KNOV het welbevinden van verloskundigen in Nederland in kaart brengen. Verloskundigen zullen binnenkort benaderd worden voor deelname aan dit onderzoek.
  • Willemijn Warmink-Perdijk doet onderzoek naar de start van de bevalling. Binnenkort zal over de ervaringen van vrouwen rondom de start van de bevalling een artikel worden aangeboden aan een wetenschappelijk tijdschrift.

Naast onderzoek wordt er druk geschreven aan subsidievoorstellen om geld te verkrijgen voor nog meer verloskundig onderzoek. Studenten van de Academie Verloskunde Amsterdam-Groningen worden zoveel mogelijk betrokken bij al ons onderzoek, net zoals masterstudenten van Midwifery Science en Evidence Based Practice.