In Noorwegen is onderzoek gedaan naar de maternale karakteristieken van zwangeren die medicatie gebruikten tegen migraine. Alle zwangeren (1999-2006) die een ziekenhuis bezochten (> 100 geboorten/jaar) werden voorafgaand aan de eerste echo, gevraagd om mee te doen aan de ´Norwegian Mother and Child cohort Study´.

Maternal characteristics and migraine pharmacotherapy during pregnancy: cross-sectional analysis of data from a large cohort study.
Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H. Cephalalgia, 2009, 29, 1267–1276
Directe link naar een gratis versie van het artikel in Cephalagia

In Noorwegen is onderzoek gedaan naar de maternale karakteristieken van zwangeren die medicatie gebruikten tegen migraine. Alle zwangeren (1999-2006) die een ziekenhuis bezochten (> 100 geboorten/jaar) werden voorafgaand aan de eerste echo, gevraagd om mee te doen aan de ´Norwegian Mother and Child cohort Study´. Bij 17 weken zwangerschap ontvingen zowel de moeder als vader informatie en een eerste vragenlijst. De moeder vulde in totaal vijf vragenlijsten in: drie gedurende de zwangerschap en twee bij 6 en 18 maanden postpartum.

De studiepopulatie omvatte 60.435 zwangeren. Daarvan gaven 6.580 vrouwen (10,9%) aan migraine te hebben gehad vóór en/of tijdens de zwangerschap. De controlegroep bestond uit 53.855 vrouwen zonder migraine. In de eerste 5 maanden van de zwangerschap hadden 3.840 (5,8%) vrouwen migraineklachten. Van hen gebruikten 2.525 (72,6%) medicatie tegen migraine. Het betrof voornamelijk niet-narcotische middelen (54,1%), zoals paracetamol, ibobrufen, diclofenac en triptans (25,4%).

Na adjustment voor socio-economische factoren en comorbiditeiten bleken de volgende associaties te bestaan met het gebruik van medicatie tegen migraine: een hoog pregestationele BMI (OR 1.3 95% BI 1,2-1,4), minder dan 5 uur slaap (OR1,6 95% BI 1,2-1,9), op ziekteverlof zijn (OR 1,3 95% BI 1,2-1,5) en acute rug-, schouder- en nekpijn (OR 0,6 95% BI 0,6-0,7). De onderzoekers concluderen dat bijna driekwart van de vrouwen, die in de eerste 5 maanden van de zwangerschap migraine hadden, medicatie gebruiken.