Bath S, Steer C, Emmett P et al. Effect of inadequate iodine status in UK pregnant women on cognitive outcomes in their children: results from de Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC). Lancet 2013. DOI:10.1016/S0140-6736(13)60436-5
Directe link naar de samenvatting van het artikel

Jodium is essentieel voor de ontwikkeling van de foetale hersenen. Deze studie naar het effect van jodium de ciëntie (JD) in het eerste trimester op de cognitieve ontwikkeling van het kind maakt gebruik van data van de Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC). Het onderzoek omvat 1.040 moeder-kind-paren van wie een urinemonster van de moeder uit het eerste trimester (13 weken) en een IQ meting van het kind op achtjarige leeftijd beschikbaar zijn. De studie hanteert de WHO-de nitie voor JD: jodium-creatinine ratio<150 ug/g. Voor de cognitieve ontwikkeling van de kinderen kijkt het onderzoek naar IQ en leesvaardigheid. Het onderzoek corrigeert voor bekende beïnvloedende factoren, zoals opleidingsniveau van de ouders en wel of geen borstvoeding.

Van de moeders heeft 67% JD. Er is een significant verband tussen het hebben van JD en leeftijd en opleidingsniveau van de moeders. Vergeleken met kinderen van vrouwen zonder JD, scoren kinderen van vrouwen met JD slechter op verbaal IQ en leesvaardigheid op acht respectievelijk negenjarige leeftijd. Er is een dosisrespons relatie: dus hoe meer JD bij de moeder, hoe slechter de IQ-scores en leesprestaties van de kinderen. Belangrijk is dat er al bij een mild-totmatige de ciëntie sprake is van een negatief effect. Voor de Britten zou dit reden moeten zijn om tot actie over te gaan, en meer aandacht te besteden aan jodiuminname. In Groot-Brittannië voegt men nu nog geen jodium toe aan zout.

Het laatste rapport over jodiuminname in Nederland laat zien dat mensen hier voldoende binnenkrijgen, hoewel de inname tussen 2007 en 2010 met 20-25% daalde. Daarom is het belangrijk ook in Nederland de jodiuminname goed te blijven volgen, zeker bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd.