Thies-Lagergren L, Kvist LJ, Christensson K et al. No reduction in instrumental vaginal births and no increased risk for adverse perineal outcome in nulliparous women giving birth on a birth seat: results of a Swedish randomized controlled trial. BMC Pregnancy and Childbirth 2011, 11:22

Zittend bevallen biedt (volgens de literatuur) voordelen ten opzichte van liggend bevallen voor wat betreft de effectiviteit van persen, duur van de uitdrijving, aantal interventies en perinatale uitkomsten voor het kind. Echter, het lijkt wel te leiden tot een toename in hemorragia post partum.
Het doel van deze Zweedse studie, uitgevoerd op twee verloskamers van verschillende ziekenhuizen (nov.2006- juli 2009), was om te zien of er ook minder kunstverlossingen plaatsvonden bij zittende bevallingen. Er werden 1.020 vrouwen gerandomiseerd met een kind in hoofdligging, een zwangerschapsduur van 37-42 weken en een BMI < 30. Ook geïncludeerd werden vrouwen met diabetes gravidarum zonder medicatie, een vaginale bevalling na een sectio en inleidingen bij > 24 uur gebroken vliezen.

De interventiegroep beviel op de baarkruk (n= 500), terwijl de controlegroep (n=502) in elke willekeurige andere positie beviel. Er werd geen verschil gevonden in instrumentele bevallingen tussen de interventie- en controlegroep (RR 0.88; 0.73-1.07). Wel was er een grotere kans op bloedverlies tussen 500 en 999 ml (RR 1.2; 1.03-1.41). Er was geen verschil in de hoeveelheid bloedverlies ≥ 1000 ml, het optreden van oedeem of perineumschade in de twee groepen. Er lijkt een beschermend effect te zijn in de interventiegroep voor wat betreft het krijgen van een episiotomie.

Directe link naar de gratis full text versie op Biomed Central