Li Y, Townend J, Rowe R et al. Perinatal and maternal outcomes in planned home and obstetric unit births in women at ‘higher risk’ of complications: secondary analysis of the Birthplace national prospective cohort study. BJOG 2015; DOI: 10.1111/1471-0528.13283
Directe link naar de volledige gratis versie van het artikel

Onderzoekers analyseerden data van 8.180 hoger risico vrouwen uit de prospectieve cohortstudie Birthplace in Groot-Brittannië (2008-2010). Hoger risico betekende een indicatie voor een ziekenhuisbevalling wegens specifieke voor de bevalling bekende medische of obstetrische risicofactoren of zwangerschap vanaf 42+1 weken. Het doel was om de perinatale en maternale uitkomsten te vergelijken tussen hoger-risico vrouwen die van plan waren thuis (n=1.489) versus in het ziekenhuis (n=6.691) te bevallen.

De belangrijkste uitkomstmaat was een samengestelde perinatale uitkomstmaat voor intrapartum gerelateerde neonatale mortaliteit en morbiditeit en een NICU opname binnen 48 uur voor meer dan 2 dagen. Daarnaast was er de samengestelde maternale uitkomstmaat voor intrapartum interventies/ongunstige maternale uitkomsten en een samengestelde maternale uitkomstmaat voor een ongecompliceerde geboorte (geen kunstverlossing, 3e/4e graads ruptuur of bloed transfusie).

Het risico van intrapartum gerelateerde mortaliteit en morbiditeit en NICU opname is lager bij geplande thuisbevallingen dan bij geplande ziekenhuisbevallingen (RR gecorrigeerd voor maternale kenmerken 0.50; 0.31-0.81). Dit verandert niet wezenlijk als men ook voor klinische risicofactoren corrigeert. Echter, als men NICU opname weglaat uit de belangrijkste uitkomstmaat draait het effect om (RR gecorrigeerd voor pariteit 1.92; 0.97-3.80). Vergeleken met vrouwen die in het ziekenhuis willen bevallen hebben vrouwen die thuis willen bevallen significant minder intrapartum interventies/ongunstige maternale uitkomsten en significant vaker een ongecompliceerde geboorte.

De conclusie is dat baby’s van hoger-risico vrouwen die een ziekenhuisbevalling plannen meer kans hebben op NICU opname dan wanneer zij een thuisbevalling plannen. Het is nog onduidelijk of dit het gevolg van een echt verschil in morbiditeit en mortaliteit. Voor het uitsluiten van een klinisch relevant verschil hierin is een grotere studie nodig.