Gill CJ, Phiri-Mazala G, Guerina NG et al. Effect of training traditional birth attendants on neonatal mortality (Lufwanyama Neonatal Survival Project): randomised controlled study. BMJ 2011;342:d346

Om de perinatale sterfte te reduceren in Zambia, een arm land met slechte toegang tot gezondheidszorg, werd deze studie verricht tussen juni 2006 en november 2008 in Lufwanyama. 127 birth attedants werden benaderd en kregen een opleiding in verloskunde, neonatale zorg and hygiëne. Tijdens een publieke ceremonie werd er gerandomiseerd tot een interventiegroep (n=60) en een controlegroep (n=67). De interventiegroep werd het resuscitatieprotocol aangeleerd met uitzondering van het gebruik van oxytocine, adrenaline of andere medicatie en intubatieset, omdat dit in deze streek niet voorradig is. Zij werden getrained om hartafwijkingen en infecties te herkennen en in voorkomende gevallen door te verwijzen onder antibiotica scherm (250 mg amoxicilline). Onderricht werd gegeven in het regelmatig bezoeken van moeder en kind in het kraambed en het zorgvuldig vastleggen van gegevens. De birth attendants in de interventiegroep bleken hoger opgeleid te zijn dan de controlegroep. In totaal bevielen er in deze periode 3.365 vrouwen.
In totaal werden er 168 perinatale sterftes gerapporteerd, waarvan 66 doodgeboorten. De grootste reductie in sterfte was binnen 24 uur pp: 7.8/1000 in de interventiegroep versus 19.9/1000 in de controlegroep (RR 0.40; 0.19-0.83). Sterfte door infectie was gelijk in beide groepen, behalve als er ook asfyxie was: 63% minder in de interventiegroep en 81% minder in de eerste twee dagen versus de controlegroep. Conclusie: het trainen van birth attendants loont.

Directe link naar de gratis full text versie in BMJ