Demissionair minister Ab Klink van VWS sprak zijn steun uit voor de onderzoeksagenda die hij op 17 juni van ZonMW ontving. De onderzoeksagenda beschreef hoe de zorg rond zwangerschap en geboorte beter kan.

Minister eens met onderzoeksagenda
Directe link naar de Onderzoeksagenda in Kennispoort Verloskunde

Demissionair minister Ab Klink van VWS sprak zijn steun uit voor de onderzoeksagenda die hij op 17 juni van ZonMW ontving. De onderzoeksagenda beschreef hoe de zorg rond zwangerschap en geboorte beter kan. De samenstelling en formulering van deze agenda is gecoordineerd door ZonMW, gebaseerd op de inbreng vanuit een brede expermeeting op 21 april en drie ’verlanglijstjes’, waarin de kennislacunes en onderzoeksbehoeften zijn weergegeven: De Kennisagenda Fysiologische Verloskunde van de KNOV, de Kennisagenda Perinatale Zorg van de NVK en de Signalementstudie Zwangerschap en Geboorte, die is uitgevoerd door het Erasmuc MC in opdracht van ZonMW.

De verschillende beroepsgroepen zijn opvallend eendrachtig over de noodzaak en richting van het onderzoek. Als het aan de samenstellers van de agenda ligt, dan is het hoofdthema voor onderzoek in de komende jaren ‘de aanpak van de belangrijkste oorzaken van perinatale sterfte en morbiteit (vroeggeboorte, groeivertraging, congenitale afwijkingen en asfyxie bij het kind). Leidend zijn daarbij het voorkomen van (een cumulatie van ) risicofactoren en de vroege opsporing daarvan om te komen tot een vroege (preventieve) behandeling. In de agenda zijn de bijbehorende kennislacunes verder uitgewerkt.

Hoge prioriteit gaat naar praktijkgericht onderzoek en zorgexperimenten die bijdragen aan verbeteringen op korte termijn. Dit onderzoek moet zoveel mogelijk lijnoverstijgend (0e, 1e, 2, en 3e-lijnszorg) beroepsoverstijgend plaatsvinden, aldus de opstellers. Daarnaast wordt gepleit voor een blijvende investering in fundamenteel onderzoek en speficieke aandacht voor (aanstaande) ouders in achterstandsituaties. Het onderzoek moet zoveel mogelijk in gezamenlijkheid plaatsvinden, door middel van consortia, aldus de auteurs. Het nieuwe kabinet zal de voorstellen verder op gaan pakken.