Het risico op een miskraam door invasieve prenatale diagnostiek leidt tot nieuwe ontwikkelingen binnen het prenataal onderzoek als de NIPT, maar ook verbeterde invasieve technieken. Dit onderzoek heeft tot doel een actuele miskraamrisico te beoordelen met variabelen die daarop van invloed zijn om vrouwen beter te kunnen informeren.

Deze grote Nederlandse retrospectieve cohortstudie (2001-2011) omvat 29.201 eenlingzwangerschappen waarbij een combinatietest of twintigwekenecho (SEO), een vruchtwaterpunctie (AC) of vlokkentest (CVS) plaatsvond. De onderzoekers onderzochten het risico op ‘fetal loss’ in groepen zwangeren die ofwel alleen echoscopisch onderzoek hadden gehad ofwel een invasieve procedure waren ondergaan, en namen de volgende variabelen in de analyses op: maternale karakteristieken, (familie-) anamnese van genetische afwijkingen, indicatie voor onderzoek, technisch verloop van de invasieve procedure, en ervaring van de verrichter en foetale uitkomsten.

Vrouwen die invasieve procedures ondergingen waren significant ouder, vaker multipara en roker dan vrouwen die alleen een echoscopisch onderzoek kregen. Het risico op fetal loss bij vrouwen met alleen een combinatietest is 1,21%, bij vrouwen met een SEO (dus gevorderde termijn) is 0,31%. Voor CVS is het risico 3,12% en bij AC 1,56%.

Bij CVS zijn de belangrijkste risicofactoren voor fetal loss: herhaalde pogingen, het gebruik van een canule (i.p.v. forceps) bij een transcervicale ingreep, zwangerschapsduur >13 weken en niet-spontane zwangerschap. Bij CVS is er een significant effect van ervaring van de verrichter op een verminderd risico op fetal loss. Bij AC zijn de risicofactoren: herhaalde pogingen en foetale afwijkingen (in deze zwangerschap of in de familieanamnese).

Ook indicatie blijkt significant; invasieve procedures op basis van leeftijd (>36 jaar) geven een relatief klein risico op fetal loss (CVS 2,43 – 2,76%; AC 1,11%). Bij foetale afwijkingen is dat risico juist verhoogd.
De auteurs concluderen dat de effecten van factoren als indicatie voor de procedure een groot deel van het risico op miskramen door invasieve procedures verklaren. Het werkelijke toegevoegde risico van een invasieve procedure op fetal loss lijkt lager dan 1%, en is het meest optimaal bij een ervaren verrichter en ongecompliceerde procedure.