50 tot 80% van de zwangere vrouwen heeft last van ‘nausea and/or vomiting of pregnancy’ (NVP). Dit artikel geeft een overzicht van de etiologie, diagnostiek en evidence van specifieke (niet) medicinale behandeling.

Evidence-based approaches to managing nausea and vomiting in early pregnancy.
King TL, Aikins MP. Journal of Midwifery and Women’s Health 2009; 54: 6
Directe link naar de uitgebreide samenvatting van het artikel in Medscape Today

50 tot 80% van de zwangere vrouwen heeft last van ‘nausea and/or vomiting of pregnancy’ (NVP). Dit artikel geeft een overzicht van de etiologie, diagnostiek en evidence van specifieke (niet) medicinale behandeling. De etiologie is multifactorieel: van belang zijn de hoge ß-HCG en oestrogeenspiegels en genetische factoren. Daarnaast is verband aangetoond met psychosociale en culturele factoren, schildklierpoblematiek en infectie (Helicobacter pylori). Om de ernst van NVP in te schatten werd in Canada de Pregnancy-Unique Quantification of Emesis/Nausea Index (PUQE) ontwikkeld: de gevalideerde index is eenvoudig te gebruiken, gebaseerd op drie vragen en onderscheidt milde (score <6), matige (7-12) en ernstige (>13) NVP.

Bij een score <6 wordt niet medicinale behandeling geadviseerd. In de eerstelijn worden veelal dieet en leefstijladviezen gegeven. Naar de effectiviteit hiervan is geen evidence based onderzoek gedaan. Behandeling met gember (minimaal 1 gr per dag) blijkt uit rct’s effectief en niet schadelijk te zijn. Uit een Cochrane review (2003) naar behandeling met acupunctuur/acupressuur blijkt misselijkheid af te nemen (OR 0.25; 0.14 – 0.43). Dit effect is echter niet significant bij de placebo gecontroleerde rct’s (OR 0.35; 0.12 – 1.09).
Beschreven worden de effectiviteit en veiligheid van: vitamines, antihistaminica, anticholinergica, dopamine antagonisten, serotinine antagonisten en corticosteroïden.

De auteurs concluderen dat behandeling per individu zal verschillen, waarbij de cliënt alleen zelf kan aangeven in hoeverre zij in haar functioneren beperkt wordt door NVP.

Noot van de redactie:
KNOV standaard prenatale verloskundige begeleiding, aanbeveling 18
Wanneer een zwangere vragen of klachten heeft over fysieke beperkingen, breng de omvang van het probleem dan duidelijk in kaart. Geef aansluitend gerichte adviezen en zoek samen met de cliënt naar aanpassingen in het dagelijkse leven.