Het begrip ‘moeder-kind binding’ (m-kb) is geïntroduceerd in 1976 door de Amerikaanse kinderartsen Klaus en Kennell en wordt tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt.

Altaweli R, Roberts J. Maternal-infant bonding: a concept analysis.
British Journal of Midwifery 2010; 18: 552-559
Directe link naar de samenvatting in BMJ.

Het begrip ‘moeder-kind binding’ (m-kb) is geïntroduceerd in 1976 door de Amerikaanse kinderartsen Klaus en Kennell en wordt tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt. In dit artikel wordt een analyse van het begrip beschreven, omdat het een belangrijk concept is dat de fysieke en psychologische ontwikkeling van het kind kan beïnvloeden.

Er is gezocht in woordenboeken naar de betekenis van binding en m-kb. Voor een overzicht van theorievorming over m-kb is gezocht in databases als Pubmed en Maternity and Infant care. De auteurs hebben daarnaast de karakteristieken van het begrip m-kb gedefinieerd, zoals ‘een unieke gebeurtenis die één persoon aan een andere verbindt’. Er is gezocht naar onderscheid met verwante begrippen zoals hechting. Hechting is een onderdeel van de m-kb: hechting is een interactioneel proces en m-kb is meer dan dat. M-kb begint in de zwangerschap en resulteert in liefde en hechting. Er zijn drie cases beschreven: een modelcasus waarin alle elementen van m-kb optimaal aanwezig zijn, een casus met het andere uiterste en één er tussenin.

M-kb wordt bevorderd door huid-op-huid contact direct postpartum, borstvoeding en ‘rooming-in’. M-kb kan negatief beïnvloed worden door medicalisatie van de geboorte. Het is aan te bevelen vrouwen met een kinderwens al preconceptioneel vertrouwd te maken met het begrip m-kb en het belang van m-kb.