Korja R, Huhtala M, MaunuJ et al. Preterm Infant’s Early Crying Associated With Child’s Behavioral Problems and Parents’ Stress. Pediatrics 2014;133;e339 DOI: 10.1542/peds.2013-1204
Directe link naar de samenvatting van het artikel.

Onderzoekers van het Finse Turku University Hospital bestudeerden van 2001 tot en met 2006 de relatie tussen de duur en frequentie van huilen na de geboorte met gedragsproblemen van vroeggeboren kinderen op drie- en vierjarige leeftijd. De onderzoekers onderzochten bovendien de kind-gerelateerde stress van ouders op twee- en vierjarige leeftijd van hun kind. Aan 259 ouders van kinderen met een geboortegewicht van ≤ 1500 gram werd gevraagd dagboekjes bij te houden over het huilgedrag van hun kinderen. Van 202 kinderen werd het huilgedrag gemeten aterm, bij 6 weken en 5 maanden vanaf de gecorrigeerde leeftijd (Child Behaviour Check List en de Parenting Stress Index).

De duur van het huilen aterm is geassocieerd met stress van de vader bij 4 jaar en voor de moeder bij 2- en 4-jarige leeftijd van hun kind. Huilen bij 6 weken is geassocieerd met stress vader bij 2 en 4 jaar en moeder bij 4-jarige leeftijd. Huilen bij 5 maanden is geassocieerd met stress van moeder bij 2- en 4-jarige leeftijd.

De frequentie van huilen bij vaders is geassocieerd met stress op vierjarige leeftijd en bij moeders zowel aterm, zes weken en vijf maanden op tweejarige leeftijd en bij aterme met stress op 4 jarige leeftijd van hun kind.

Onderzoekers stellen interventies op huilgedrag van premature kinderen voor evenals het bespreekbaar maken van huilgedrag met ouders in de begeleiding tot 4-jarige leeftijd van hun kind.