De onderzoeksgroep in Groningen (Midwifery Science Noord-Nederland) is betrokken bij twee aanvullende studies in het grote bevolkingsonderzoek LifeLines, dat onder leiding van het UMCG is opgezet.

In LifeLines worden gezonde én zieke deelnemers uit drie generaties gedurende tenminste dertig jaar gevolgd om inzicht te krijgen in factoren die van belang zijn bij het ontstaan en verloop van chronische aandoeningen en ziekten. In totaal doen circa 168.000 Noorderlingen mee met dit onderzoek, daarvan zijn 36.000 vrouwen tussen de 20 en 45 jaar oud.

Deze LifeLines deelneemsters hebben uitgebreide vragenlijsten ingevuld over mogelijke factoren die betrokken zijn bij het ontstaan van ziekten zoals erfelijkheid, leefstijl, en omgeving.

Karakteristieken van doorlopen zwangerschappen zijn in LifeLines niet gedetailleerd uitgevraagd terwijl deze gebeurtenissen wel van invloed kunnen zijn op de gezondheid van de moeder op langere termijn.

LifeLines-ROAHD

Met de aanvullende studie LifeLines-ROAHD wordt dit kennishiaat opgelost doordat er gegevens worden verzameld van zwanger worden (spontaan of na vruchtbaarheidsbehandelingen), het verlopen van de zwangerschappen (met of zonder complicaties) en bevallingen (o.a. vaginale bevalling of een keizersnede) en de uitkomst van de zwangerschap (o.a. miskraam, gezond geboren kind).  De dataverzameling van LifeLines ROAHD start in de zomer van 2016 en is een gezamenlijk project van MSNN en het UMCG (afdelingen Gynaecologie en Epidemiologie).

LifeLines NEXT

Daarnaast is MSNN ook betrokken bij LifeLines NEXT, een multidisciplinair project met o.a. onderzoekers van de afdelingen, Kindergeneeskunde, Genetica, Gynaecologie en Obstetrie van het UMCG.

In dit onderzoek worden 1500 vrouwen vanaf de derde maand van zwangerschap én de toekomstig geborene gedurende het eerste levensjaar, maar ook daarna,  opgevolgd. Voor deze studie is de inzet van verloskundigen en gynaecologen van groot belang zodat zwangere LifeLines deelneemsters geïdentificeerd worden en ze daarna aangemeld kunnen worden voor LifeLines NEXT. Na aanmelding zullen medewerkers van de LifeLines Research office de dataverzameling van vragenlijsten en biomaterialen ondersteunen. In een volgende nieuwsbrief volgt een update met laatste nieuws.

Verder wordt er in Groningen druk geschreven aan verschillende subsidievoorstellen, de voorstellen voor de Gratama Stichting en de Kraamzorg ZonMw zijn ingediend maar daarnaast wordt momenteel door dr. Lilian Peters en Esther Feijen-de Jong gezamenlijk aan een RAAK-Pro voorstel geschreven. Zij hebben, m.b.v. de honourstudenten AVAG, 120 geboorteprofessionals (o.a. 1e en 2e lijn verloskundigen) en docenten AVAG gevraagd naar de voor hen belangrijke onderzoeksthema’s/vragen. Uit deze uitgebreide dataverzameling wordt momenteel een thema gekozen die van belang is voor de praktijk, voor het onderwijs en het verloskundig onderzoek.

Na vaststelling van het thema zal wederom een terugkoppeling plaats vinden naar de betrokken geboorteprofessionals en AVAG-docenten.