Meijer JL, Bockting CLH, Beijers C et al. Pregnancy outcomes after a maternity intervention for stressful emotions (PROMISES): study protocol for a randomised controlled trial. Trials 2011;12:157
Directe link naar de gratis full text versie van het artikel in Trials.

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen kondigen met dit studieprotocol aan dat zij een gerandomiseerde gecontroleerde studie gaan doen naar een psychologische interventie onder 300 Nederlandse zwangeren. De universitaire medisch ethische commissie gaf hiervoor toestemming en ZonMW geeft subsidie.

Veel observationele prospectieve onderzoeken lieten al zien dat depressie en angst bij zwangeren risicofactoren zijn voor psychosociale problemen bij hun kinderen. Het is echter nog niet aangetoond dat behandeling van deze risicofactoren psychosociale problemen bij kinderen voorkomt. Daarom onderzoekt deze studie het effect van cognitieve gedragstherapie bij angstige of depressieve zwangeren op de ontwikkeling van hun kinderen. De onderzoekers meten daartoe ondermeer de cognitieve -, motorische-, emotionele -, gedragen taalontwikkeling bij kinderen van achttien maanden, psychosociale uitkomsten bij hun moeders, en de moeder-kind interactie.
Ruim 5.000 vrouwen in Nederland worden gescreend om 300 vrouwen met depressieve of angstsymptomen at random te kunnen verdelen over een interventie groep en een standaardzorg groep. De interventie bestaat uit zes tot tien gesprekken in de zwangerschap en vier tot acht wekelijkse gesprekken na de bevalling met een psycholoog die gespecialiseerd is in cognitieve gedragstherapie. In deze individuele gesprekken leren zwangeren te herkennen welke elementen in hun houding en denken dysfunctioneel zijn. Ze leren hun houding en denken bij te stellen, waardoor hun gevoelens en gedrag veranderen. De onderzoekers hopen hiermee bij te dragen aan verbetering van de psychische volksgezondheid.