Coleman T, Cooper S, Thornton JG et al. A Randomized Trial of Nicotine-Replacement Therapy Patches in Pregnancy for the Smoking, Nicotine, and Pregnancy (SNAP) Trial Team
N Engl J Med 2012;366:808-18.

Directe linke naar de gratis full text versie van het artikel

Het is van groot belang om zwangeren te laten stoppen met roken, vanwege de nadelige effecten van roken op zwangerschap en kind. Met deze studie werd onderzocht wat de effectiviteit en veiligheid is van het gebruik van nicotinepleisters tijdens de zwangerschap. In zeven ziekenhuizen in Engeland (mei 2007- februari 2010) werden 1.050 zwangeren geïncludeerd. Inclusiecriterium was dat zij vóór de zwangerschap ≥ 10 sigaretten en nu ≥ 5 sigaretten per dag roken én een exhalatieconcentratie van koolmonoxide van ≥ 8ppm hebben. Na inclusie kreeg iedereen één uur voorlichting over rookgedrag en gaven de participanten toestemming om binnen twee weken te stoppen met roken. De interventiegroep (n=521) kreeg vier weken nicotinepleisters (dosis 15 mg/ 16 uur) en de controlegroep placebopleisters (n= 429). Er werd driemaal telefonische ondersteuning gegeven na het stoppen met roken en indien gewenst extra begeleiding van het locale National Health Services smoking cessation team. De dataverzameling vond plaats door continue metingen, afname van de scorelijst Heaviness of Smoking Index en het telefonisch uitvragen van het rookgedrag. Bij vrouwen die zeiden niet te roken werd de uitgeademde koolmonoxide gemeten. Medische dossiers werden bestudeerd.

Tussen de interventiegroep en de placebogroep bleek er geen significant verschil in stoppen met roken (9,4% versus 7,6%), vanaf de stopdatum tot aan de partus. Nadelige zwangerschapsuitkomsten en slechte geboorte uitkomsten waren overeenkomstig bij metingen na één maand. Er was sprake van een lage compliance; respectievelijk 7,2 % (nicotinepleisters) en 2,8% (placebogroep) gebruikten de pleisters langer dan een maand. Hierdoor viel er niets te zeggen over de veiligheid van de nicotinepleisters.