Hogeschool Zuyd heeft per 1 juni 2024 een bijzonder lectoraat ‘Sociale zorg in de verloskunde’ ingesteld. Dr. Marijke Hendrix is benoemd als bijzonder lector.

Dit bijzonder lectoraat is een onderdeel van de Academie Verloskunde Maastricht en nauw gelieerd met het huidige lectoraat Midwifery Science.

Kennisontwikkeling stimuleren en samenwerking verbeteren

De Academie Verloskunde Maastricht wil met dit lectoraat verdere kennisontwikkeling stimuleren voor manieren waarop verloskundigen en hun partners in de geboortezorg invulling kunnen geven aan de (psycho)sociale zorg voor (aanstaande) ouders en hoe ze de samenwerking met het publieke en sociale domein kunnen verbeteren. Dit doen ze door onderzoek te doen samen met cliënten en het werkveld en deze kennis in de praktijk en het onderwijs te implementeren. Dit moet bijdragen aan goede en toegankelijke verloskundige zorg voor alle vrouwen en hun partners.

Mogelijk gemaakt door Stichting Bijzondere Voorziening Moederschap

Het nieuwe lectoraat wordt mogelijk gemaakt door de (financiële) ondersteuning van de Stichting Bijzondere Voorziening Moederschapszorg. Dit fonds kent een lange verbondenheid met de Academie Verloskunde Maastricht en heeft als doelstelling een bijdrage te leveren aan de optimalisering van de geboortezorg voor vrouwen in Zuid-Limburg.