De tiende ‘jaargang’ van de Jaarindex is gepubliceerd op onze website! De bijdragen zijn dit jaar voor het eerst door onderzoekers zelf online ingediend. Dank voor het indienen. De Jaarindex 2018 geeft een breed beeld van het verloskundig onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd in Nederland.

Het platform Kennispoort Verloskunde wil onderzoek in de verloskunde zichtbaar maken, samenbrengen en stimuleren. De jaarindex op onze website is één van de manieren om dit te realiseren, naast het tweejaarlijkse Kennispoort Verloskunde congres (voorjaar 2020 op een centrale locatie in Nederland) en onze nieuwsservice.

Bekijk hier de nieuwe editie van de ‘Jaarindex Verloskunde onderzoek in Nederland