Duidelijkheid over onduidelijkheid.

Na drie jaar van intensieve discussies en vergelijkend literatuuronderzoek is er eindelijk een nieuwe conceptrichtlijn Diabetes & Zwangerschap. De richtlijn is ontwikkeld in het kader van het EBRO-programma (Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling) en is financieel mogelijk gemaakt door de Orde van Medisch Specialisten. Op initiatief van de Nederlandsche Internisten Vereeniging, het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO en de Nederlandse Diabetesfederatie is een multidisciplinaire werkgroep samengesteld waarin alle relevante disciplines vertegenwoordigd waren.

De initiatiefnemers hopen dat het multidisciplinaire karakter van de werkgroep de acceptatie van deze richtlijnen door de verschillende beroepsgroepen zal vergemakkelijken, zodat de beroepsgroepeigen richtlijnen niet wezenlijk afwijken van deze richtlijn. De leden van de NIV hebben als eerste organisatie de richtlijn intern goedgekeurd. De KNOV, de NVOG en de NDF zullen ieder voor zich nog met een reactie komen.

Ank de Jonge, verloskundig onderzoeker bij TNO, zat namens de KNOV in de werkgroep. Wat haar betreft maakt deze richtlijn de onduidelijkheden en meningsverschillen over de beste diagnostiek en de behandeling van diabetes expliciet. “Tijdens de werkzaamheden van de werkgroep, werd duidelijk dat er voor talloze vragen nog weinig bewijs te vinden is van hoog niveau. De richtlijnen zijn gebaseerd op de “best available evidence”. We zullen voorlopig moeten leren leven met deze wetenschappelijke onzekerheid en nieuwe studies nauwgezet blijven volgen.” Een belangrijke referentie voor de werkgroep was de recente Australische studie van Crowther et al. over de effecten van de behandeling van diabetes bij zwangeren. Daarnaast hoopt Ank de Jonge dat de resultaten van de Engelse HAPO-studie en het onderzoek van Landon et al. interessante nieuwe inzichten zullen verschaffen. De resultaten van deze studies worden naar verwachting het komende jaar bekendgemaakt.

De nieuwe richtlijn, inclusief de literatuurlijst, is terug te vinden in de onderzoeksdatabase van Kennispoort Verloskunde.

Trefwoorden: richtlijn diabetes