Dencker A, Taft C, Bergqvist L et al. Childbirth experience questionnaire (CEQ): development and evaluation of a multidimensional instrument. BMC Pregnancy and Childbirth 2010;10:81
Directe link naar de gratis full text versie van het artikel in BMC Pregnancy and Childbirth

Negatieve baringservaringen van primiparae verhogen de kans op postnatale depressie en kunnen hun houding tegenover toekomstige zwangerschappen en hun keuzen bij volgende bevallingen negatief beïnvloeden. Postnatale vragenlijsten over baringservaringen helpen te inventariseren welke primiparae behoefte hebben aan steun en counseling en welke elementen in de zorg rond de baring verbeterd kunnen worden. Daarom ontwikkelden en evalueerden Zweedse onderzoekers een postnatale multidimensionele vragenlijst over baringservaringen van primiparae.
De conceptvragenlijst werd gebaseerd op literatuur en discussies met ervaren verloskundigen en primiparae en daarna getest in een groep van 25 primiparae. De vervolgens aangepaste Childbirth Experience Questionnaire (CEQ) werd één maand postpartum verstuurd aan 1.117 primiparae met een normale zwangerschap en spontane start van de actieve bevallingsfase. De respons was 78% (n=992). Analyses leidden tot een definitieve lijst van 22 vragen met redelijk tot goede psychometrische eigenschappen die 54% van de variatie in baringservaringen verklaarde. De subschalen waren: “eigen capaciteit” (acht vragen), “professionele steun” van de verloskundige (vijf vragen), “ervaren veiligheid” (zes vragen) en “participatie” in besluitvorming (drie vragen).

Deze nieuwe vragenlijst lijkt een zinvolle aanvulling op bestaande ééndimensionele vragenlijsten over controlegevoel of eigen-effectiviteit en op bestaande multidimensionele vragenlijsten over de zorgverlening. De vragenlijst en vooral de laatste twee subschalen worden nog verder ontwikkeld en geëvalueerd. Opmerkelijk was dat de auteurs niet verwezen naar de bestaande multidimensionele Mackey Childbirth Satisfaction Rating Scale.