Welke vraagstukken zijn relevant voor de praktijk? Welke hebben prioriteit? Hoe onderzoek je die het best? Wat doe je met de uitkomsten? Het lectoraat Midwifery Science (AVM) werkt zij aan zij met zorgverleners. Dat begint al in de opleiding.

Sinds dit studiejaar kunnen verloskundigen in opleiding (VIO’s) ervoor kiezen om tijdens hun minor 10 weken stage te lopen bij het lectoraat Midwifery Science. Dit staat los van de afstudeeropdracht. De vrije keuze levert intrinsiek gemotiveerde stagiaires op: “Ik koos deze minor met een blik op de toekomst, om alvast een kijkje te nemen hoe onderzoek doen in zijn werk gaat”.

De VIO’s nemen deel aan activiteiten van het lectoraat zoals werkoverleg en referaten. Ze participeren in dataverzameling, analyses en rapportage van lopend onderzoeken. Door hun concrete bijdragen krijgen ze inzicht in de uiteenlopende taken van onderzoekers : “Voor het kwantitatief onderzoek voeren we in SPSS analyses uit en we schrijven hier een artikel over. En voor het kwalitatief onderzoek helpen we met het formuleren van open vragen”. Bert Zeegers coördineert de minor zo dat de onderwijsactiviteiten zich direct en “just in time” richten op de onderzoeksactiviteiten. Gedurende de stage bepaalt ieder groepje van VIO’s en onderzoekers samen wat de eindproducten worden. De toetsing is dus ook maatwerk.

De VIO’s zijn positief over de stage: “Je hoeft niet al alles te kunnen en je wordt als volwaardig onderzoeker benaderd.’’ Ook de onderzoekers zijn positief. “De VIO’s brengen actuele praktijkervaringen in en leveren een wezenlijke bijdrage”. Het lectoraat ziet ernaar uit ook in de toekomst met hen samen te werken.