De werkweek blijft stabiel, maar verloskundigen besteden in 2021 minder tijd aan cliëntgebonden taken.

Het aantal praktiserende verloskundigen is de afgelopen jaren voortdurend gestegen. Ook in 2021 zijn er meer verloskundigen dan het jaar ervoor, namelijk 3940 versus 3740 in 2020. Er is de laatste jaren wel sprake van minder instroom vanuit de opleiding, waardoor de vergrijzing van de beroepsgroep zich doorzet.

De verloskundigen die in 2021 niet meer praktiseerden hebben in de meeste gevallen het vak te verlaten om een andere functie binnen de verloskunde te vervullen. Verzwaarde werkomstandigheden zoals onregelmatige diensten, motivatie, werksfeer, regelgeving en werkdruk zijn de belangrijkste vertrekredenen. Dit en meer blijkt uit de meest recente Nivel-peiling over de beroepsgroep verloskundigen.

Dit zijn een aantal bevindingen uit de meest recente Nivel-peiling onder de beroepsgroep.

Lees verder op https://www.nivel.nl/nl/nieuws