Hélène Nagel is op 14 februari in Leiden gepromoveerd op haar onderzoek naar ‘Follow-up studies in prenatal medicine’. In het proefschrift gaat de auteur diepgaand in op de noodzaak, randvoorwaarden, gewenste timing en inhoud van follow-up onderzoek na prenatale diagnostiek en therapie. Met de komst van nieuwe intra-uteriene behandeltechnieken worden aandoeningen steeds vroeger opgespoord en al voor de geboorte behandeld. Het is noodzakelijk dat deze nieuwe behandeltechnieken bij introductie worden getoetst op effectiviteit en veiligheid. Bovendien levert follow-up onderzoek waardevolle informatie aan ouders die een keuze moeten maken, als bij hun ongeboren kind een behandelbare afwijking is vastgesteld: afbreken van de zwangerschap, intrauteriene behandeling, of natuurlijk beloop. Follow-up onderzoek bij kinderen is zinvol tot 5-6 jarige leeftijd. Later heeft volgens Hélène Nagel minder zin, omdat postnatale factoren steeds meer invloed uitoefenen en ook omdat de prenatale technieken nog steeds aan verandering onderhevig zijn.