Volgens de auteur Gulay Yildirim van het artikel ‘Effects of pushing technique in birth on mother and fetus: a randomized study’ wordt in Turkije de Valsalva perstechniek beschouwd als de standaardmethode.

Volgens de auteur Gulay Yildirim van het artikel ‘Effects of pushing technique in birth on mother and fetus: a randomized study’ wordt in Turkije de Valsalva perstechniek beschouwd als de standaardmethode. Deze methode kent een hoge acceptatie onder zwangeren in Turkije. Mogelijk geldt dit ook voor een deel van Nederlandse zwangeren die hun afkomst in Turkije hebben. De resultaten van dit gerandomiseerd onderzoek naar twee perstechnieken, uitgevoerd bij 100 primiparae in Istanbul, verschenen recent in Birth (maart 2008, pag. 25-30). Een groep zwangeren die tijdens de baring persten volgens de Valsalva-techniek (gesloten glottis, de adem inhouden bij persen) werd vergeleken met vrouwen die geleerd werd spontaan te persen (open glottis, persen tijdens uitademen).

De techniek van spontaan persen werd geleerd tijdens de ontsluitingsfase. De satisfactie over het persen werd 1 uur post partum gemeten. Hiertoe werd een vragenlijst met de vrouw doorgesproken, waarbij 12 items gescoord werden via een visual analog scale (VAS). Vrouwen die spontaan persten, hadden een betere Apgarscore en een hogere pH in het bloed van de navelstreng. Deze vrouwen gaven aan meer tevreden te zijn over het persen dan vrouwen uit de groep Valsalva-techniek.