In haar proefschrift ‘Birthing positions revisited’ (januari 2009) stelt Ank de Jonge dat: ‘er geen goede argumenten zijn voor het standaard gebruik van de rugligging tijdens de uitdrijving’ en ‘bij een traag vorderende uitdrijving of cortonenpathologie de rugligging dient te worden afgeraden’.

Lawrence A, Lewis L, Hofmeyr GJ, Dowswell T, Styles C.
Maternal positions and mobility during first stage labour.

Cochrane Database Sys Rev. 2009 April 15; (2): CD003934
Fulltext gratis te downloaden via de site van CFAH en natuurlijk via Cochrane zelf.
Verloskundigen kunnen met hun BIG-registratie gratis inloggen op Cochrane via www.farmacotherapie.org.

De samenvatting van het proefschrift van Ank de Jonge (Birthing Positions Revisited) staat hier op Kennispoort Verloskunde, evenals het verslag in het TvV van het bijbehorende symposium.

In haar proefschrift ‘Birthing positions revisited’ (januari 2009) stelt Ank de Jonge dat: ‘er geen goede argumenten zijn voor het standaard gebruik van de rugligging tijdens de uitdrijving’ en ‘bij een traag vorderende uitdrijving of cortonenpathologie de rugligging dient te worden afgeraden’. De hier besproken Cochrane review zoekt in de ontsluitingsfase naar verbanden tussen rugligging en duur van het eerste tijdperk, wijze van bevallen en andere baringsuitkomsten. Hiertoe zijn 21 gerandomiseerde en quasi-gerandomiseerde trials geselecteerd waarbij in totaal 3706 vrouwen zijn betrokken. De trials zijn uitgevoerd in Europa (11), VS (5), Hongkong, Australië, Japan, Brazilië en Thailand (telkens 1).

De duur van de ontsluitingsfase was gemiddeld ongeveer 1 uur korter voor vrouwen in verticale positie MD -0.99 (95%CI -1.60, -0.39). Deze groep had een verminderde kans op epidurale analgesie RR 0.83 (0.72, 0.96). Er werd geen verschil gevonden in de wijze van bevallen, uitdrijvingsduur en maternale en neonatale uitkomsten, zoals (vraag om) pijnbehandeling en Apgar Score <7 na 5 minuten. Bij een subgroepanalyse van vrouwen met epidurale analgesie tijdens de ontsluitingsfase werden voor geen van de uitkomsten verschillen gevonden. De auteurs concluderen dat lopen en verticale positie tijdens de ontsluitingsfase de duur van het eerste tijdperk verkorten en niet geassocieerd kunnen worden met een toename van interventies of negatieve effecten op moeder en kind.