In het september-nummer van het Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology (29:3,151-153) staan Joke Schutte et al. stil bij de gevolgen van psychische stoornissen voor de maternale sterfte in Nederland.

In het september-nummer van het Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology (29:3,151-153) staan Joke Schutte et al. stil bij de gevolgen van psychische stoornissen voor de maternale sterfte in Nederland. De melding van sterfte tijdens en na de zwangerschap wordt op vrijwillige basis gedaan bij de Commissie Maternale Sterfte (CMS) van de NVOG. Om onderrapportage te detecteren worden hun cijfers getoetst aan de verzamelde overlijdensverklaringen van het CBS. In de periode 1996-2005 ontving de CMScommissie negen meldingen van suïcide binnen 1 jaar na de geboorte, tegenover 50 geregistreerde sterftegevallen bij het CBS. De onderrapportage bij het CMS is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat de meeste gevallen voorkwamen tussen 43 dagen en 1 jaar post-partum, als de vrouwen niet meer onder verloskundige zorg staan. Suïcide vertegenwoordigt 30,7% van de indirecte maternale sterfte. Meer dan 50% van de zelfdodinggevallen was te herleiden tot psychiatrische stoornissen, meestal stemmingsstoornissen. Niet verrassend, want de prevalentie van psychiatrische stoornissen tijdens de zwangerschap en het puerperium ligt op 10-15%. Negentig procent van alle psychiatrische episodes met een risico op suïcide doet zich voor tussen de 2e en 12e week post-partum. De piek ligt tussen 10 en 19 dagen na de geboorte. De auteurs pleiten daarom voor de actieve opsporing van psychiatrische stoornissen tijdens deze kwetsbare periode. Dit moet leiden tot een tijdige diagnose en adequate behandeling, en daarmee voorkoming van maternale suïcide. Dit onderwerp verdient volgens de auteurs veel meer aandacht dan nu het geval is tijdens de scholing van verloskundigen, gynaecologen, huisartsen en psychiaters.

Op 22 april verscheen in het NVTG ook al een publicatie van dezelfde groep auteurs. Daarin pleiten de artsen voor een nieuwe richtlijn ‘Psychiatrische stoornissen in de zwangerschap en kraambed’ en een betere registratie van de sterfgevallen onder jonge moeders en zwangere vrouwen. In de aankomende KNOV-richtlijn ‘Prenatale verloskundige begeleiding’ wordt een bijlage opgenomen over ‘Zwangerschap en depressie’ waarin aandacht wordt besteed aan dit onderwerp. De KNOV juicht de ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn over dit onderwerp toe. De NVOG laat weten over een nieuwe richtlijn na te denken.