Gardosi J, Madurasinghe V, Williams M et al. Maternal and fetal risk factors for stillbirth: population based study. BMJ 2012;346:f108 DOI: 10.1136/bmj.f108

Directe link naar de gratis full text versie van het artikel

Voor doodgeboorte wordt in veel gevallen geen verklaring gevonden. In deze cohortstudie werden risicofactoren voor doodgeboorte in een multiculturele Engelse setting geïdentificeerd. Er werd gebruik gemaakt van de West-Midlands National Health Service data, met informatie over 92.218 eenlingzwangerschappen tussen juni 2009 en mei 2011. In dit cohort werden congenitale afwijkingen niet meegenomen, omdat men op zoek was naar vermijdbare risicofactoren. Er waren 389 doodgeboorten >24 weken (4,2/1.000).

Na multivariate analyse werden de volgende, significante risicofactoren gevonden: pariteit (P0 en P≥3), etniciteit, obesitas (BMI ≥30), roken, pre-existente diabetes, psychopathologie in anamnese, antepartum bloedverlies, en foetale groeivertraging (FGV). FGV werd gedefinieerd als een geboortegewicht

Noot van de redactie: Dit jaar wordt de KNOV-standaard ‘Opsporing van foetale groeivertraging’ ingevoerd met een bijbehorende scholing en start de IRIS-studie.