Getahun D, Fassett MJ, Jacobsen SJ. Gestational diabetes: risk of recurrence in subsequent pregnancies. Am J Obstet Gynecol 2010;203:467.e1-6
Directe link naar de samenvatting in Am J Obstet Gynecol

Deze studie onderzocht de kans op herhaling van zwangerschapsdiabetes (ZD) bij een volgende zwangerschap. De onderzoekers maakten gebruik van een longitudinale studie (1991-2008) in Californië. Hiervan werden gegevens geïncludeerd van de eerste twee (n=65.132) of drie (n=13.096) zwangerschappen (eenlingen).

De incidentie van ZD was 56/1.000 geboortes voor een tweede zwangerschap en 69/1.000 geboortes voor een derde zwangerschap. De kans op ZD bij een tweede zwangerschap was 41,3% voor vrouwen met eerdere ZD en 4,2% voor vrouwen zonder eerdere ZD (OR: 13.2). Bij een derde zwangerschap was de kans op ZD significant verhoogd als bij de eerste zwangerschap geen sprake was van ZD en bij de tweede wel (44,0%) in vergelijking met als er bij de eerste zwangerschap wel sprake was van ZD en bij de tweede niet (23,4%). Het risico was nog veel groter als zowel bij de eerste als tweede zwangerschap sprake was van ZD (56,9%).

De grootte van het risico op ZD nam dus toe met het aantal eerdere gevallen van ZD. Uniek aan deze studie is dat de vrouwen prospectief zijn gevolgd en dat er onderscheid werd gemaakt tussen een tweede of derde zwangerschap. De auteurs suggereren dat zorgprofessionals erop moeten letten dat ze (zwangere) vrouwen met ZD counselen over hun verhoogde kans op herhaling van ZD bij een volgende zwangerschap.