Door de ontwikkeling naar integrale geboortezorg gaat meer aandacht van Nederlandse verloskundigen naar vrouwen met medium risicoprofielen en geboorten in ziekenhuizen. Daarom onderzochten Nederlandse onderzoekers een hulpmiddel waarmee verloskundigen kunnen reflecteren op hoe zij de fysiologische geboorte in de praktijk kunnen bevorderen.

Voor het meten van optimale perinatale zorgprocessen en uitkomsten bestaat de Optimality Index, gevalideerd in de Verenigde Staten (OI-US), Verenigd Koninkrijk (OI-UK) en Turkije (OI-TR). Het doel was om de OI-US aan te passen en te valideren voor Nederland (OI-NL).

De onderzoekers vertalen de lijst en 10 experts verrichten de expertpanelvalidatie. Dit leidt tot enkele aanpassingen in de OI-NL. Deze bestaat uit de Perinatal Background Index (PBI) en de OI. De PBI bevat 15 items over de perinatale achtergrond waaronder maternale risicokenmerken zoals leeftijd, pariteit, leefstijl en obstetrische voorgeschiedenis.
De OI bevat 42 items over de prenatale, natale -, en postnatale domeinen. Ieder item scoort een 1 bij optimale zorg of een 0 bij niet optimale zorg. Een risicovrije status zonder medische interventie scoort 100%.

In een pilot-test blijkt dat het invullen van de OI-NL door de zorgverlener het meest efficiënt is kort na de geboorte en dan 10 minuten duurt. De interbeoordelaar betrouwbaarheid is 98%, waarbij de Apgarscore 5 minuten gevoelig is voor verschillen. Van 266 vrouwen die de bevalling beginnen onder de verantwoordelijkheid van een verloskundige verzamelen de onderzoekers prospectief de OI-gegevens.

Ze vergelijken de data van nulli- en multipare vrouwen en van vrouwen die in de eerste lijn of de tweede en derde lijn bevallen, gecorrigeerd voor perinatale achtergrond. Hieruit blijkt dat de OI-NL een goede onderscheidende validiteit heeft. Multipare vrouwen halen significant betere OI-scores dan primipare vrouwen en vrouwen in de eerste lijn halen significant betere scores dan vrouwen in de tweede en derde lijn.

De onderzoekers concluderen dat de OI-NL een valide en betrouwbaar hulpmiddel is voor het beoordelen van zorgprocessen en uitkomsten voor vrouwen met laag en medium risicoprofielen in de geboortezorg en mogelijkheden biedt voor leren en reflecteren. De specifieke items van de OI-NL kunnen helpen om subtiele veranderingen te onderkennen die wijzen op medicalisering van de bevalling in Nederland.

Geinteresseerd in de OI-NL: De online bijlage bij dit Open Acces-artikel bevat de OI-NL of lees verder bij deze link:
12884_2018_1735_MOESM1_ESM