Schytt E, Bergström M. First time fathers’ expectations and experiences of childbirth in relation to age. Midwifery 2014;30:82-88. DOI:10.1016/j.midw.2013.01.015
Directe link naar de samenvatting van het artikel.

Hoe ervaren mannen die op latere leeftijd voor het eerst vader worden de geboorte en de zorg rondom de geboorte? Zweedse onderzoekers gebruikten gegevens over aanstaande vaders die in het kader van een ander onderzoek tussen 2005 en 2007 zijn verzameld om deze vraag te beantwoorden. Het betrof een randomised controlled trial (RCT) naar de effecten van twee modellen van zwangerschapseducatie.

De koppels vulden twee vragenlijsten in: de eerste op de helft van de zwangerschap en de tweede drie maanden na de bevalling. Er deden 1.064 mannen mee aan de RCT, 777 aanstaande vaders werden voor dit onderzoek geselecteerd. De aanstaande vaders werden verdeeld in 3 leeftijdscategorieën: tot en met 27 jaar (n=188), van 28 tot en met 33 jaar (n=389) en 34 jaar en ouder (n=200). Er werd informatie verzameld over persoonlijke karakteristieken, gevoelens ten aanzien van de aankomende bevalling en angst. De mannen vanaf 28 hebben een hoger opleidings- en inkomensniveau en maken zich minder zorgen over de financiële situatie van hun gezin in vergelijking tot de mannen tot 27 jaar.

Naarmate de leeftijd toeneemt, is de zwangerschap vaker gepland en bereidt de man zich beter voor op de zwangerschap en bevalling. Toch hebben mannen van 34 jaar en ouder meer angst voor de bevalling en ervaren zij meer negatieve gevoelens dan de jongere mannen (p<0.05). Na de bevalling kijken de mannen van 34 jaar en ouder minder positief terug op de bevalling en beoordeelden zij de bevalling vaker als ‘moeilijk’. Dit kan misschien verklaard worden doordat de vrouwen van deze mannen ook vaker ouder zijn en dus meer kans hebben op een gecompliceerde bevalling. Opmerkelijk is dat de tevredenheid over de zorg rondom de bevalling door de mannen van 34 jaar en ouder significant hoger is dan de mannen uit de andere leeftijdsgroepen (52% versus 46% voor 28 t/m 33 jaar en 39% t/m 27 jaar). De onderzoekers suggereren dat de hogere tevredenheid mogelijk verband houdt met de betere voorbereiding op de bevalling door oudere mannen. Ook zouden deze oudere mannen mogelijk beter communiceren met de zorgverleners en positiever terugkijken op de bevalling als na een grotere kans op complicaties uiteindelijk toch alles is goed gekomen.