Erlandsson K, Säflund K, Wredling R et al. Support after stillbirth and its effect on parental grief over time. J Soc Work End Life Palliat Care 2011;7:139-152
Directe link naar de samenvatting

Dit Zweedse longitudinale onderzoek in de regio Stockholm beschrijft de ervaringen van vrouwen en hun partners tijdens de twee jaar na de doodgeboorte van hun kind. De onderzoekers vroegen naar gewenste en ontvangen professionele en informele steun tijdens de eerste maanden. Ouders vulden driemaal vragenlijsten in: drie maanden na de doodgeboorte (33 moeders, 22 vaders), na een jaar (30 moeders, 18 vaders), en na twee jaar (25 moeders, 15 vaders). Na drie maanden rapporteerden 28 moeders en 21 vaders dat ze voldoende psychologische hulp ontvingen van de zorgverleners (verloskundige, gynaecoloog, geestelijke, en psychosociaal hulpverlener) en 31 moeders en alle vaders in deze groep vonden dat ze elkaar voldoende steun gaven. Na een jaar verschilden moeders en vaders niet in tevredenheid over de ervaren steun van zorgverleners en na twee jaar leken zij positiever over deze steun dan na één jaar. De auteurs gaven een rangorde (1-12) in de na twee jaar door ouders ervaren steun van de verschillende professionals, vrienden en familie. Op de eerste drie plaatsen kwamen voor de moeders: hun kinderen, de geboorte van een volgend kind, en hun partner. Voor vaders: hun partner, hun kinderen, en de geboorte van een volgend kind. Voor moeders waren goede vrienden relatief belangrijker (vierde plaats) dan voor vaders (achtste plaats).In deze rangorde na twee jaar namen hulpverleners een middenpositie in.

De behoefte aan professionele steun varieert, mede afhankelijk van steun door familie en vrienden. De auteurs moedigen zorgverleners aan om te refl ecteren op hun steun aan familie en vrienden en om hen bij doodgeboorte voor te lichten over het belang van hun steun voor de ouders.