Women’s perceptions of social support during labour: Development, reliability and validity of the Birth Companion Support Questionnaire. Dunne CL, Dip G, Fraser J et al. Midwifery 30 (2014) 847–852. DOI: 10.1016/j.midw.2013.10.010
Directe link naar de samenvatting van het artikel.

In de loop van de geschiedenis hebben vrouwen altijd andere vrouwen om zich heen gehad tijdens de baring. Er bestaat echter geen betrouwbaar en valide meetinstrument om de perceptie van de barende te meten ten aanzien van deze sociale steun. In Australië is hiervoor de Birth Companion Support Questionnaire (BCSQ) ontworpen. Deze vragenlijst werd eerst beoordeeld door een panel van zes verloskundigen en tien vrouwen die bevallen waren in een ziekenhuis in Queensland. Deze studie testte vervolgens de betrouwbaarheid en validiteit onder 293 vrouwen die vaginaal bevallen zijn en waarbij de ondersteuning uit minimaal één persoon uit hun sociale omgeving bestond. De vragenlijst is binnen 48 uur postpartum ingevuld. Het was mogelijk om een analyse te verrichten waarbij de relatie tot de barende aangegeven is, en de rating waarin elke persoon bijgedragen heeft aan de ondersteuning.

Alleen de items die tussen 0.30 en 0.80 op inter-item-correlatie scoren blijven in de vragenlijst: 14 van de 17 items. Na verwijdering van  nog een item is de Cronbach’s alpha 0.8. De BCQS met dertien vragen meet zowel de emotionele beleving van ondersteuning van barende vrouwen als de concrete ondersteuning die vrouwen kregen.  Professionals en beleidsmakers in de gezondheidszorg zien tegenwoordig het belang om behoeften van de barende vrouwen mee te nemen in het beleid. Het kunnen meten van die behoeften in relatie tot de sociale steun kan hierbij ondersteuning bieden.

.