Marlies Kasperink en Marinde Rutten, studenten van de AVAG, waren vorig jaar al te gast bij het Kennispoort congres met hun systematic review naar steriele waterinjecties.

Hutton EK, Kasperink M, Rutten M, Reitsma A, Wainman B.
Sterile water injection for labour pain: a systematic review and metaanalysis
of randomised controlled trials.

BJOG, 14 mei 2009 online
Te bekijken via de site van Wiley Interscience

Marlies Kasperink en Marinde Rutten, studenten van de AVAG, waren vorig jaar al te gast bij het Kennispoort congres met hun systematic review naar steriele waterinjecties. Ze deden het onderzoek met Eileen Hutton tijdens hun minorstage aan de McMaster University in Hamilton in Canada. Als verloskundestudenten willen zij graag een goed alternatief kunnen bieden in de eerste lijn, voor de epiduraal.

De bevindingen van de meta-analyse waren interessant genoeg voor een publicatie in BJOG. Ze analyseerden het percentage keizersnedes bij acht RCT’s (n=828) waarbij vrouwen tijdens de bevalling een steriele waterinjectie kregen (4,6%), vergeleken de controlegroep die een placebobehandeling ontvingen of een andere nietfarmacologische behandeling (9,9%) (RR 0.51, 95% CI: 0.30, 0.87).